Foto: Ken Steen Pedersen VarkensNieuws

Pia-analysekosten drukken met poolen mestmonsters

De hoge kosten voor analyse op Pia zijn eenvoudig te drukken door mestmonsters te poolen.

Dat stelde Ken Steen Pedersen, professor vee-diagnostiek in Kopenhagen tijdens een MSD studiemiddag over deze darmaandoening.

Bepalen van de mate van ernstigheid van een besmetting met Lawsonia intracellularis, de bacterie de darmziekte Pia veroorzaakt, wordt uitgevoerd met een qPCR-test. Die kost in Denemarken circa € 100 per analyse, GD rekent circa € 35. Inzet van deze gerichte test leidt daarmee snel tot extreem hoge kosten op praktijkbedrijven.

Mengmonsters

Pedersen onderzocht het effect van bundelen van monsters op de betrouwbaarheid van de uitslag. Daarvoor nam hij op 43 bedrijven 20 individuele mestmonsters en één mengmonster. De resultaten van individuele mestmonsters komen naadloos overeen met die van de mengmonsters.

De Deen verzamelde de mengmonsters door met plastic overschoentjes door de mest in de hokken te lopen. In Nederland wordt hiervoor gewerkt met bijttouwen. Volgens Pedersen zijn beide methoden even effectief, maar werken de overschoentjes sneller en makkelijker.

Beheer
WP Admin