Vrijloopkraamhokken met verwarmde nanny in varkenshouderij. - Foto: Twan Wiermans AlgemeenNieuws

Partijen missen randvoorwaarden in aanpak dierenwelzijn van minister

De organisaties die eerder spraken over een convenant dierwaardige veehouderij, zijn op z’n zachtst gezegd niet blij met de voorgestelde aanpak van minister Adema.

In het plan van Adema met verschillende strengere regels op het gebied van dierenwelzijn, is volgens de voorzitter van het convenanttraject dierwaardige veehouderij niet genoeg gekeken naar de benodigde randvoorwaarden.

Boerenorganisaties en dierenwelzijnsclubs deden een poging tot het sluiten van een convenant dierwaardige veehouderij. Dat zijn LTO, NAJK, Caring Farmers, LTO/NOP, POV, DZK, SBK, CBL, FNLI, COV en de Dierenbescherming.

Verdienmodel voor dierenwelzijn

De voorzitter van dit proces, Elbert Roest, schrijft in een reactie op de Kamerbrief met de voorgestelde regels, dat het Rijk ook moet aangeven wat zijn verantwoordelijkheid is in het verbeteren van het dierenwelzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het helpen van koplopers met hun onderzoek naar nieuwe manieren van dieren houden, het bieden van experimenteerruimte en geld en/of fiscale regelingen om het proces ook financieel mogelijk te maken. Het benodigde bedrag is eerder berekend op € 43,5 miljoen.

Verder gaat het de betrokken partijen om het instellen van een onafhankelijke autoriteit en een snelle(re) vergunningverlening boor boeren die hun stal willen aanpassen. Ook de discussie over het verdienmodel van dierenwelzijn wordt door de convenantpartijen benoemd. Er moet immers wel marktvraag zijn naar diervriendelijkere producten, met een meerprijs voor de veehouders.

Reacties

  1. Zijn huisdieren anders ?? Wat te denken aan honden op een flat? Een vis in een vissenkom een kanarie in een kooitje? Veel te dikke honden en katten? Het steriliseren en Casteren van honden en katten? Het onderdrukken van het jacht instinct van katten ??

Beheer
WP Admin