Luchtopname van vleesveebedrijf Erve Vechtdal dat pacht van Staatsbosbeheer. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Pachtprijzen overal fors omhoog

De pachtprijzen gaan in alle pachtregio’s fors omhoog. Dat maakte het ministerie van LNV vandaag bekend, een dag voor de nieuwe normen ingaan: 1 juli 2023. Sterkste stijger is de pachtregio Waterland en Droogmakerijen. De pachtprijs voor los bouw- en grasland gaat er omhoog met 54%.

Elders gaat het minder hard, maar overal is de stijging tweecijferig. Ze varieert van 12% in de IJsselmeerpolders en 13% in de pachtregio Zuidwest-Brabant tot 54% in de regio Waterland en Droogmakerijen. Andere uitschieters zijn het Zuidelijk veehouderijgebied. Hier ligt een stijging van 42% in het verschiet. In het Zuidwestelijk akkerbouwgebied en Zuid-Limburg stijgen de pachtprijzen met 37%.

De hoogste pachtprijs geldt nog altijd in de IJsselmeerpolders: € 1.398 per hectare. Het goedkoopst blijft – ondanks de sterke stijging – Waterland en Droogmakerijen met € 357.

Tuinland: 29 tot 36% erbij

Voor tuinland gelden twee gebieden. De regionorm in Westelijk Holland stijgt 29% tot € 6.551 per hectare. In de rest van Nederland is de stijging 36% tot € 4.907 per hectare.

De forse stijgingen zijn een gevolg van de berekeningswijze van de pachtprijzen. In de melkveehouderij is in de berekening het zeer matige jaar 2016 vervangen door het ruim bovengemiddelde jaar 2021. In de akkerbouw was het verschil tussen beide jaren nog groter.

De normen voor de hoogst toelaatbare prijzen voor agrarische pachtgrond worden jaarlijks bijgesteld. De methode waarmee dat gebeurt, is vastgesteld in het Pachtprijzenbesluit 2007. De basis zijn de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2017-2021. Wageningen Economic Research doet de berekeningen voor LNV.

Gebouwen: plus 3,72%

De prijs voor gebouwen gaat 3,72% omhoog en komt door de sterke stijging van de huurprijzen in 2022. De huidige stijging is hierop gebaseerd.

Beheer
WP Admin