Foto: Canva RundveeNieuws

Pachter verkoopt stiekem stikstofruimte, verpachter verliest vergunning

De verpachter van een Limburgs melkveebedrijf blijft zonder natuurvergunning achter, nadat de pachter van zijn bedrijf de stikstofruimte in een geheime deal aan de provincie heeft verkocht.

Dat is de uitkomst van een zaak waarin de Raad van State woensdag uitspraak deed. Het bedrijf in het Limburgse Nuth kreeg in 2016 een natuurbeschermingswetvergunning van de provincie Limburg. De provincie trok die echter een jaar later weer in, toen ze tot de ontdekking kwamen dat de stikstofemissierechten van het bedrijf al gebruikt zijn voor de aanleg van een nieuwe weg (via extern salderen).

Hiervoor had de pachter van het bedrijf enkele jaren eerder een overeenkomst gesloten met diezelfde provincie, zonder dat de eigenaar hier vanaf wist. Volgens de provincie ontbreekt in de vergunningsaanvraag deze informatie, en is daardoor een verkeerd besluit genomen over de natuurvergunning. Dat de eigenaar hier zelf niet vanaf wist, doet daar volgens de provincie niet aan af.

Ten onrechte vergunning ingetrokken

De Raad van State stelt de eigenaar van het melkveebedrijf in het gelijk. De provincie heeft ten onrechte de vergunning ingetrokken, concludeert de hoogste bestuursrechter. Die stelt dat de provincie bij het extern salderen zelf had moeten borgen dat het bedrijf waar de ruimte van afkomstig is geen dieren meer kon houden, bijvoorbeeld door afspraken te maken over het afbreken van de stallen.

Dubbele hoeveelheid stikstofdepositie

Hoewel de eigenaar in het gelijk gesteld wordt, krijgt deze echter toch de natuurvergunning niet terug. Volgens de Raad van State zou dit kunnen leiden tot een dubbele hoeveelheid stikstofdepositie op het betreffende natuurgebied, van zowel de nieuwe weg als het van het veebedrijf.

Het bedrijf heeft wel recht op schadevergoeding omdat zijn vergunning onterecht is ingetrokken, aldus de bestuursrechter.

Bij intern salderen lost een bedrijf binnen een activiteit de extra stikstofuitstoot op. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van emissiearme technieken. Wanneer een bedrijf wil uitbreiden, maar middels intern salderen de extra uitstoot van stikstof niet kan regelen, dan kan de ondernemer kiezen voor extern salderen door bijvoorbeeld een bedrijf op te kopen van een stopper. Latente stikstofruimte is nog niet gerealiseerde vergunde ruimte.

We zijn al jaren aan het procederen, en hebben gewoon gelijk gekregen, maar toch wordt de vergunning niet teruggegeven

Advocaat Susan Schaap staat de eigenaar van het melkveebedrijf bij in de zaak en is behoorlijk verbijsterd over de uitspraak. Een pyrrusoverwinning, noemt ze het. “We zijn al jaren aan het procederen, en hebben gewoon gelijk gekregen, maar toch wordt de vergunning niet teruggegeven.”

Ze schrikt behoorlijk van die uitspraak, geeft ze aan. “Ik heb niet eerder meegemaakt dat de afdeling zo ver gaat met het in stand houden van rechtsgevolgen.” Ze geeft aan dat ze zullen nadenken over hoe nu verder.

Melding uit 1993 op basis van Hinderwet

Het bedrijf maakte voordat het de natuurvergunning aanvroeg gebruik van een melding uit 1993 op basis van de Hinderwet. Voor de nieuwe natuurvergunning wilde de eigenaar intern salderen op basis van die al bestaande vergunde ruimte. De provincie vond dit in eerste instantie geen probleem maar constateerde later dat die ruimte al gebruikt is.

Beheer
WP Admin