Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Overijssel biedt pachtgrond aan

De provincie Overijssel biedt pachtgronden aan, waar ondernemers zich voor kunnen melden.

De provincie heeft verschillende soorten gronden voor pacht beschikbaar. Het kan gaan om agrarische cultuurgrond, percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland en grond binnen Natura2000. In sommige gevallen gelden beperkingen in het gebruik van de gronden. De grond wordt in pacht uitgegeven voor perioden van 1 jaar met een maximum aaneengesloten periode van 3 jaar.

5 hectare per pachtcontract

De provincie geeft er voorkeur aan percelen in haar geheel aan 1 pachter uit te geven, zo mogelijk binnen een straal van 5 kilometer, met een maximum van 5 hectare per pachtcontract. De pachtprijs wordt gebaseerd op de laatste pachtnormen.

Alleen beroepsmatige landbouwers komen in aanmerking voor de gronden. Belangstellende pachters kunnen zich vanaf 1 juli tot 30 september melden bij Rentmeesterij Eelerwoude.

Beheer
WP Admin