Foto's: Herbert Wiggerman RundveeFoto

Opvallend mestsysteem en anders voeren drukken kosten

Corona raakt het vleeskalverbedrijf van Dick de Koning hard, maar door anders te voeren en een opvallend mestsysteem weet hij kosten te drukken. De Koning wil niet klagen, maar het stoort hem dat de overheid de vleeskalverhouderij niet duurzaam genoeg vindt en geen financiële steun geeft.

 • Dick de Koning (44) en Joanne van Ginkel (42) hebben in Woudenberg (U.) in vof een echt gezinsbedrijf. Dit is een gemengd bedrijf met 800 jong rosékalveren (1 opstart- en 1 afmeststal), 15.500 biologische legkippen en 6,5 hectare (uitloop kippen). De rosékalveren worden in een gesloten keten binnen het concept Beter Leven afgemest.

  Dick de Koning (44) en Joanne van Ginkel (42) hebben in Woudenberg (U.) in vof een echt gezinsbedrijf. Dit is een gemengd bedrijf met 800 jong rosékalveren (1 opstart- en 1 afmeststal), 15.500 biologische legkippen en 6,5 hectare (uitloop kippen). De rosékalveren worden in een gesloten keten binnen het concept Beter Leven afgemest.

 • Een overzicht van het mooi vrijgelegen bedrijf. De Koning levert zijn kalveren sinds 2005 aan ketenpartner Veal Fine. Een kleine keten, gespecialiseerd in rosé-kalfsvlees, past beter bij hem dan een grote. Bovendien begon Veal Fine als eerste met Beter Leven en weet het een redelijk deel van het kalfsvlees in eigen land te verwaarden. Dat sprak de Koning aan.

  Een overzicht van het mooi vrijgelegen bedrijf. De Koning levert zijn kalveren sinds 2005 aan ketenpartner Veal Fine. Een kleine keten, gespecialiseerd in rosé-kalfsvlees, past beter bij hem dan een grote. Bovendien begon Veal Fine als eerste met Beter Leven en weet het een redelijk deel van het kalfsvlees in eigen land te verwaarden. Dat sprak de Koning aan.

 • Corona had en heeft flinke impact. De Koning komt gemiddeld €1 per kg tekort. Het scheelt dat rosékalveren een derde van de omzet vormen. De pluimveetak compenseert; de afzet van bio-eieren is stabiel en zorgt voor een plus. Niettemin komt de Koning niet aan investeren toe. Hij zou bijvoorbeeld graag een ammoniakreducerend systeem toepassen in de opstartstal.

  Corona had en heeft flinke impact. De Koning komt gemiddeld €1 per kg tekort. Het scheelt dat rosékalveren een derde van de omzet vormen. De pluimveetak compenseert; de afzet van bio-eieren is stabiel en zorgt voor een plus. Niettemin komt de Koning niet aan investeren toe. Hij zou bijvoorbeeld graag een ammoniakreducerend systeem toepassen in de opstartstal.

 • De Koning wil niet klagen, maar het stoort hem dat de overheid de vleeskalverhouderij als niet duurzaam genoeg bestempelt en om die reden geen financiële steun geeft. De Koning ziet zijn sector juist als duurzaam omdat overbodige stierkalveren uit de melkveehouderij verwaard worden.

  De Koning wil niet klagen, maar het stoort hem dat de overheid de vleeskalverhouderij als niet duurzaam genoeg bestempelt en om die reden geen financiële steun geeft. De Koning ziet zijn sector juist als duurzaam omdat overbodige stierkalveren uit de melkveehouderij verwaard worden.

 • De Koning ziet de Nederlandse kalversector juist als voorloper. Met de stierkalveren uit de melkveehouderij is er een verdienmodel. In tegenstelling tot bokjes in de geitenhouderij en eendagshaantjes in de legpluimveehouderij. De kalverhouder vindt het zuur dat de overheid niet thuis geeft nu de sector in armoede zit.

  De Koning ziet de Nederlandse kalversector juist als voorloper. Met de stierkalveren uit de melkveehouderij is er een verdienmodel. In tegenstelling tot bokjes in de geitenhouderij en eendagshaantjes in de legpluimveehouderij. De kalverhouder vindt het zuur dat de overheid niet thuis geeft nu de sector in armoede zit.

 • Het raakt de Koning dat zijn sector kritiek krijgt van de minister. De kalverhouder stelt dat hij behoorlijk geïnvesteerd heeft in de toekomst. Ook heeft hij zich extra ingespannen om invulling te geven aan maatschappelijke wensen.

  Het raakt de Koning dat zijn sector kritiek krijgt van de minister. De kalverhouder stelt dat hij behoorlijk geïnvesteerd heeft in de toekomst. Ook heeft hij zich extra ingespannen om invulling te geven aan maatschappelijke wensen.

 • De voerkeuken staat in een apart gebouw voor de twee kalverstallen. De voerkeuken lijkt met 800 rosékalveren op het eerste oog vrij uitgebreid. Toch is het rendement juist groot. Sinds 2019 maakt de Koning namelijk zijn eigen krachtvoer en maalt en mengt hij zelf. Hij keek het af van de varkenshouderij.

  De voerkeuken staat in een apart gebouw voor de twee kalverstallen. De voerkeuken lijkt met 800 rosékalveren op het eerste oog vrij uitgebreid. Toch is het rendement juist groot. Sinds 2019 maakt de Koning namelijk zijn eigen krachtvoer en maalt en mengt hij zelf. Hij keek het af van de varkenshouderij.

 • De silo’s voor de voerkeuken zijn gevuld met 4 losse grondstoffen: tarwe, mais, palmpitschilfers en raapzaadschroot; de basis. Het gemalen product mengt de Koning vervolgens met stro, snijmais, premix en in het begin van de mestronde ook startbrok. Zo probeert de kalverhouder zijn kostprijs te verlagen en marges weg te snijden.

  De silo’s voor de voerkeuken zijn gevuld met 4 losse grondstoffen: tarwe, mais, palmpitschilfers en raapzaadschroot; de basis. Het gemalen product mengt de Koning vervolgens met stro, snijmais, premix en in het begin van de mestronde ook startbrok. Zo probeert de kalverhouder zijn kostprijs te verlagen en marges weg te snijden.

 • Dat lukt goed. De gemiddelde kostprijs was de afgelopen 2 jaar €0,94 per kg groei. Dat is erg scherp. De Koning bespaarde 10 tot 15% aan voerkosten en het anders voeren kan ook bij slechts 800 rosés prima uit. De besparing was bovendien welkom toen het coronavirus in 2020 uitbrak. De opbrengstverliezen worden deels gecompenseerd.

  Dat lukt goed. De gemiddelde kostprijs was de afgelopen 2 jaar €0,94 per kg groei. Dat is erg scherp. De Koning bespaarde 10 tot 15% aan voerkosten en het anders voeren kan ook bij slechts 800 rosés prima uit. De besparing was bovendien welkom toen het coronavirus in 2020 uitbrak. De opbrengstverliezen worden deels gecompenseerd.

 • De Koning voert de kalveren zelf. Zo houdt hij ook een controlemoment. De kalverhouder ziet geen winst in automatisch voeren. Dat geeft weliswaar extra gemak, maar geen extra marge.

  De Koning voert de kalveren zelf. Zo houdt hij ook een controlemoment. De kalverhouder ziet geen winst in automatisch voeren. Dat geeft weliswaar extra gemak, maar geen extra marge.

 • De technische resultaten verbeterden sterk door het maatwerk per grondstof. In de afgelopen 2 jaar noteerde De Koning een gemiddeld afmestgewicht van 179,87 kg, een gemiddelde daggroei van 1.270 gram en een gemiddelde uitval van 1,7%.

  De technische resultaten verbeterden sterk door het maatwerk per grondstof. In de afgelopen 2 jaar noteerde De Koning een gemiddeld afmestgewicht van 179,87 kg, een gemiddelde daggroei van 1.270 gram en een gemiddelde uitval van 1,7%.

 • In de afmeststal werkt de Koning sinds 2016 met een speciaal stalsysteem voor de mest. Ook hiermee drukt hij zijn kostprijs. Al was de investering met €400 per kalf fors. In de afdelingen werkt hij met mestschuiven die de dikke en dunne fractie scheiden. Daarbij wordt vaste mest gekoeld door geïntegreerde lamellen in de vloer waar de schuif op loopt.

  In de afmeststal werkt de Koning sinds 2016 met een speciaal stalsysteem voor de mest. Ook hiermee drukt hij zijn kostprijs. Al was de investering met €400 per kalf fors. In de afdelingen werkt hij met mestschuiven die de dikke en dunne fractie scheiden. Daarbij wordt vaste mest gekoeld door geïntegreerde lamellen in de vloer waar de schuif op loopt.

 • Dit zijn die lamellen. De Koning scheidt mest bij de bron en dat zorgt voor ammoniak-, methaan- en geurreductie in de stal. Zo vervluchtigt methaan niet. Het effect is te merken in de afdelingen. De luchtkwaliteit is door de emissievermindering bovendien beter voor kalveren. Er zijn weinig tot geen longproblemen.

  Dit zijn die lamellen. De Koning scheidt mest bij de bron en dat zorgt voor ammoniak-, methaan- en geurreductie in de stal. Zo vervluchtigt methaan niet. Het effect is te merken in de afdelingen. De luchtkwaliteit is door de emissievermindering bovendien beter voor kalveren. Er zijn weinig tot geen longproblemen.

 • De Koning hoeft ook minder voor mestafzet te betalen. De dikke mest gaat naar een biovergister en die haalt door dit systeem wel drie keer zoveel methaan uit die mest. Dat betekent dat de Koning met 1,5 keer zoveel fosfaat toch niet meer hoeft te betalen dan een collega. Ook kan hij jaarrond verse mest leveren tegen een vaste prijs.

  De Koning hoeft ook minder voor mestafzet te betalen. De dikke mest gaat naar een biovergister en die haalt door dit systeem wel drie keer zoveel methaan uit die mest. Dat betekent dat de Koning met 1,5 keer zoveel fosfaat toch niet meer hoeft te betalen dan een collega. Ook kan hij jaarrond verse mest leveren tegen een vaste prijs.

 • Dat is niet de enige winst. De Koning hergebruikt ook de warmte uit kalvermest. Via een warmtepomp op zolder kan hij die warmte gebruiken voor het opwarmen van water voor de kalvermelk en het woonhuis. Ook de vloerverwarming van de opstartstal draait op eenzelfde ‘brandstof’. Zo is de kalverhouder daar verzekerd van een constant klimaat en een goede gezondheid 
in de eerste weken dat de kalveren op het bedrijf zijn.

  Dat is niet de enige winst. De Koning hergebruikt ook de warmte uit kalvermest. Via een warmtepomp op zolder kan hij die warmte gebruiken voor het opwarmen van water voor de kalvermelk en het woonhuis. Ook de vloerverwarming van de opstartstal draait op eenzelfde ‘brandstof’. Zo is de kalverhouder daar verzekerd van een constant klimaat en een goede gezondheid
  in de eerste weken dat de kalveren op het bedrijf zijn.

 • De warmtepomp krijgt zijn energie van deze 300 zonnepanelen. Die panelen wekken in totaal 81.000 kW op. Zo is de Koning met zijn bedrijf precies zelfvoorzienend.

  De warmtepomp krijgt zijn energie van deze 300 zonnepanelen. Die panelen wekken in totaal 81.000 kW op. Zo is de Koning met zijn bedrijf precies zelfvoorzienend.

 

 

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Beheer
WP Admin