Opnieuw is een landelijke ophokplicht ingesteld. - Foto: Mark Pasveer PluimveeNieuws

Opnieuw landelijke ophokplicht vanwege vogelgriep

Het ministerie van landbouw heeft opnieuw een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee ingesteld. Dat heeft demissionair landbouwminister Piet Adema besloten na de vaststelling van vogelgriep op een zorgboerderij in Middelie, gemeente Edam-Volendam.

Het is de tweede besmetting in korte tijd. Zaterdag 11 november werd het vogelgriepvirus van het type H5 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Renswoude met 65.000 leghennen. Dat bedrijf ligt in een pluimveedichte regio; In de 1-kilometerzone rondom dit bedrijf liggen twee bedrijven, in de 3-kilometerzone liggen 31 bedrijven. Alle bedrijven worden tien dagen lang gescreend op vogelgriep. Er wordt niet preventief geruimd. De uitbraak in Renswoude had al tot gevolg dat in de pluimveedichte regio’s in de Gelderse Vallei de ophokplicht weer van kracht werd. Deze was in het gebied juist op 3 november na ruim een jaar ophokplicht ingetrokken.

Epidemie is onvoorspelbaar

De ophokplicht geldt voor alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels, zoals hobbykippen. Naast de ophok- en afschermplicht geldt een landelijk bezoekersverbod voor pluimveestallen en in vogelverblijven.

De deskundigen dierziekten hadden juist beoordeeld dat het risico op vogelgriep momenteel laag is. “Een laag risico betekent niet dat het risico nul is en de risicobeoordeling heeft altijd een mate van onzekerheid. De afgelopen jaren is gebleken dat het verloop van de vogelgriepepidemie onvoorspelbaar is. Deze uitbraak past in dat onvoorspelbare patroon. De uitbraken in Renswoude en Middelie laten zien dat er op bepaalde plekken in Nederland blijkbaar virus circuleert bij wilde vogels”, aldus het ministerie. Rondom het bedrijf in Middelie zitten geen andere pluimveebedrijven. Alle 180 stuks pluimvee op het bedrijf worden geruimd.

Ophokplicht onlangs ingetrokken

De vorige ophokplicht was sinds 5 oktober 2022 van kracht. Deze werd op 6 juli opgeheven voor bijna alle regio’s in Nederland, met uitzondering voor de regio’s Gelderse Vallei en de Limburgse Peel, die regio’s werden pas later vrijgegeven.. De laatste ophokplicht in de Gelderse Vallei werd vorige week, op 6 november ingetrokken.

Adema: landelijke ophokplicht preventief

De minister stelt de landelijke ophokplicht preventief in, zonder advies van de deskundigen. Adema heeft de Deskundigengroep Dierziekten wel gevraagd om deze week een nieuwe beoordeling te maken van de vogelgriepsituatie. Daarbij wordt naast de twee besmettingen bij bedrijven ook rekening gehouden met de recente uitbraken in andere lidstaten en de uitkomsten van onderzoek op monsters van wilde vogels (van dode en levende) in Nederland en de EU.  “Op basis van die nieuwe risicobeoordeling zal ik bekijken of ik landelijke, preventieve maatregelen voor vogelgriep zal aanpassen”, aldus Adema.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin