De ophokplicht is voorbij en de kippen mogen weer naar buiten in de uitloop. - Foto: Mark Pasveer PluimveeNieuws

Ophokplicht in de Peel opgeheven, Gelderse Vallei blijft binnen

Pluimvee in de Peel mag vanaf 31 augustus 0.00 uur weer naar buiten. Demissionair landbouwminister Piet Adema heft de ophokplicht op in pluimveeregio 19 per 31 augustus, 0.00 uur. In de Gelderse Vallei – de pluimveedichte regio rondom de Veluwe, pluimveeregio’s 7 en 10 – blijft de ophok- en afschermplicht vanwege het risico op vogelgriep van kracht.

Hoewel het deskundigenberaad het risico op vogelgriep in deze regio als laag beschouwt, vindt Adema het gezien de veedichtheid en de ruime aanwezigheid van uitloopbedrijven niet verantwoord om de ophokplicht in te trekken.

Hoop op intrekken ophokplicht Gelderse Vallei

“Ik begrijp dat juist zij hopen op het intrekken van de ophokplicht. De gevolgen van een besmetting daar kunnen echter anders zijn dan in andere regio’s, gezien de grotere kans op tussenbedrijfstransmissie. Deze aspecten overwegend acht ik het nu niet verantwoord de ophokplicht in deze twee regio’s op te heffen”, schrijft Adema zijn brief aan de Tweede Kamer.

De ophokplicht die op 5 oktober 2022 van kracht werd, is 6 juli al voor grote delen van het land opgeheven, maar niet voor de pluimveedichte gebieden op de Veluwe en in de Peel.

Versoepeling bezoekverbod

Het bezoekverbod dat sinds 3 november 2021 geldt, wordt eveneens versoepeld. Voor commierciële bedrijven geldt dat medewerkers van de kwaliteitsborgingssystemen (IKB Kip en Ei en IKB PSB), medewerkers van centrale antibioticaregistratie en koppelbegeleiders de stal weer in mogen.

“Overigens geldt te allen tijde dat bezoek aan commerciële houderijen alleen is toegestaan overeenkomstig een hygiëneprotocol en indien de bezoeker zich registreert”, benadrukt Adema. Voor niet-commerciële bedrijven vervalt het totale bezoekersverbod. Daarnaast wordt ook de verplichte inspectie bij eenden en kalkoenen ingetrokken voordat ze naar de slacht gaan. Volgens de Adviescommissie Deskundigengroep Dierziekten draagt deze maatregel niet bij aan snellere detectie van vogelgriep.

Verdachte gevallen blijven melden

“De huidige situatie, waarbij het vogelgriepvirus nog steeds in de wilde vogelpopulaties circuleert, vraagt veel van pluimveehouders, maar het is essentieel dat zij de bioveiligheidsmaatregelen naleven om uitbraken op hun bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen”, aldus Adema. Hij vraagt pluimveehouders verdenkingen van vogelgriep op hun bedrijven te blijven melden bij de NVWA, zoals pluimveehouders tot nu toe altijd zeer snel deden. “Dat is van het grootste belang om uitbraken effectief te kunnen bestrijden”, aldus Adema.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin