Partner
Foto: DSV RundveePartner

Op tijd naar de wei!

Grasland wordt actief bij een bodemtemperatuur van 5-8 graden Celsius. Deze temperaturen zijn nu bereikt. Ook de witte wortels van het gras duiden op groei. Nu is het optimale moment om de graspercelen te beoordelen en een plan op te stellen. Kijk hierbij niet alleen naar de zode maar ook naar wat er onder de grond gebeurt!

Steek je kop in de grond

Een gezonde bodem is de basis van een succesvolle ruwvoerproductie. Een bodemanalyse zegt veel over de gesteldheid van de bodem. Maar door een kluit uit te steken wordt er ook heel veel duidelijk over bijvoorbeeld de structuur en het bodemleven.

Bij een goede bodemstructuur is er voldoende lucht, warmte en vocht beschikbaar voor de wortels. Ook het bodemleven profiteert hiervan. Kruimelige grond duidt op een goede bodemstructuur. Een slechte bodemstructuur uit zich in scherpblokkige elementen.

Bij een slechte structuur dient er aandacht besteed te worden aan de ontwatering, het moment van berijden en de machine die gebruikt wordt. Een storende laag kan met de juiste machine gedeeltelijk worden doorbroken.

In de kluit zouden 5-10 regenwormen moeten zitten, afhankelijk van de grondsoort. Bij te weinig regenwormen kan het zijn dat de pH te laag is en het perceel bekalkt dient te worden. Ook de teelt van grasklaver draagt bij aan een beter bodemleven.

Tekst gaat door onder de foto

Door een kluit uit te steken wordt er ook heel veel duidelijk over bijvoorbeeld de structuur en het bodemleven. - Foto: DSV

Door een kluit uit te steken wordt er ook heel veel duidelijk over bijvoorbeeld de structuur en het bodemleven. – Foto: DSV

De zode beoordelen

Een zode met open plekken en onkruid(grassen) zorgt naast een lagere opbrengst ook voor een lagere voederwaarde. Controleer daarom de graspercelen op dichtheid van de zode en de botanische samenstelling.

De vuistregel is dat op iedere vierkante decimeter minimaal één groeikrachtige spruit van een “goede” grassoort moet staan. Dit zijn bijvoorbeeld Engels raaigras, beemdlangbloem of rietzwenk. Dit houdt in dat er maatregelen toegepast dienen te worden bij minder dan 85% goede grassen. Doorzaaien is een effectieve en vaak toegepaste manier om de opbrengst, voederwaarde en levensduur van de grasmat te verbeteren.

Tips bij doorzaai

Het voorjaar is een uitstekend moment om door te zaaien. Bij doorzaaien moet de kans op concurrentie van de bestaande zode zo klein mogelijk zijn. Daarom kan het in sommige gevallen verstandig zijn om pas na de eerste snede of in het najaar door te zaaien.

Zaai alleen door bij een vochtige (kneedbare) toplaag, voldoende hoge temperatuurverwachting en als er neerslag wordt verwacht.

Tekst gaat door onder de foto

Zaai alleen door bij een vochtige (kneedbare) toplaag, voldoende hoge temperatuurverwachting en als er neerslag wordt verwacht. - Foto: DSV

Zaai alleen door bij een vochtige (kneedbare) toplaag, voldoende hoge temperatuurverwachting en als er neerslag wordt verwacht. – Foto: DSV

Bemesten

Bemesten kan het beste gebeuren vóór het doorzaaien. Bemesten na het doorzaaien is ook mogelijk maar doe dit niet wanneer het gras net gekiemd is. In dit stadium is de kans op beschadiging van de kiemplanten te groot.

Er zijn verschillende doorzaaimachines met hun eigen voor- en nadelen. Als er veel straatgras en ruwbeemd in het perceel staat, kan het beste gebruik worden gemaakt van een wiedeg. Zo worden de ongewenste grassen uit de zode verwijderd.

Wanneer open plekken de overhand hebben, is het advies om een schijvendoorzaaimachine te gebruiken. Deze machine legt het zaaizaad mooi in de grond waardoor de slagingskans iets groter is. Het dichtrollen van de gleufjes is cruciaal voor een goed resultaat.

Tekst gaat door onder de foto

Er zijn verschillende doorzaaimachines met hun eigen voor- en nadelen. Als er veel straatgras en ruwbeemd in het perceel staat kan het beste gebruik worden gemaakt van een wiedeg. - Foto: DSV

Er zijn verschillende doorzaaimachines met hun eigen voor- en nadelen. Als er veel straatgras en ruwbeemd in het perceel staat kan het beste gebruik worden gemaakt van een wiedeg. – Foto: DSV

Tetraploïd Engels raaigras

Zaai door met tetraploïd Engels raaigras. Deze grassen hebben de meeste groeikracht en de snelste beginontwikkeling. COUNTRY Super Doorzaai is speciaal ontwikkeld om door te zaaien. De rassen hebben een hoge kiemenergie die zorgt voor betere opkomst en vlottere beginontwikkeling, ook bij lage temperaturen. Ook COUNTRY MilkMore 14 bestaat voor 100% uit tetraploïd Engels raaigras. Dit mengsel heeft een extra hoge voederwaarde doordat het volledig bestaat uit Milk Index-rassen.

Beheer
WP Admin