Varkensoverslagbedrijf in Denemarken. - Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

Ook Deense varkensstapel krimpt

De moeizame Europese varkensmarkt zorgt ook in Denemarken voor een krimp van het aantal varkens.

Denemarken telde op 1 april 12,47 miljoen varkens. Dat komt neer op een daling van 689.000 varkens, ofwel 5,2% ten opzichte van een jaar eerder. Sinds oktober 2021 krimpt de varkenspopulatie bij elke driemaandelijkse enquêtes onder circa 1.700 bedrijven. Volgens de Deense koepelorganisatie Landbrug & Fødervarer speelt de moeizame marktomstandigheden een rol bij het inkrimpen van de varkensstapel.

Daling over de volle breedte

Begin april stonden er 2,91 miljoen vleesvarkens op Deense bedrijven, 7% minder dan een jaar eerder. Het aantal vleesvarkens tussen de 20 en 50 kilo kromp met 4,5% naar 5,77 miljoen dieren en het aantal biggen tot 20 kilo met 4,7% naar 2,57 miljoen. Ook binnen de zeugenhouderij is er sprake van een afname van het aantal dieren. Het totaal aantal fokzeugen bedraagt 1,19 miljoen, dat zijn er 74.000, ofwel 5,8% minder dan een jaar geleden. De Deense landbouworganisatie stelt dat er in de loop van het jaar beduidend minder biggen geboren zullen worden.

Aantal slachtingen volgt daling

De krimpende veestapel krijgt nu ook zijn weerslag op de varkensvleesproductie. In het eerste kwartaal lag het aantal slachtingen met 4,92 miljoen nog een procent hoger dan in het zelfde vorig jaar. Maar eind april zakte het slachtaantal 0,4% onder het niveau van de eerste vier maanden van 2021.

Reacties

  1. De productie die erin landen als Spanje bijkomt gaat in Noordwest-Europa op den duur verdwijnen, dat is de varkenscyclus. Spanje is al gegroeid van een zelfvoorzieningsgraad van 60% naar 200% en de Spaanse sector is bezig nog eens 4 miljard in de groei van de sector te steken.

Beheer
WP Admin