405083 Kees de Koning (66) van VOF Nieuw Campen ploegt boven-over met een lemken 6-schaarsploeg met aparte gps AlgemeenNieuws

Ondiepe grondbewerking hoeft niet gemeld te worden

Er komt een definitieve vrijstelling voor meldplicht bij normale, ondiepe grondbewerking.

Normale ondiepe grondbewerking hoeft daarmee niet gemeld worden in het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) toe aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de fractie van de SGP.

Gedoogconstructie

Op dit moment geldt een gedoogconstructie voor agrarisch ondernemers. Nu wordt een definitieve vrijstelling gegeven voor reguliere agrarische werkzaamheden via een algemene maatregel van bestuur.

Bij schade sprake van graafwerkzaamheden

De staatssecretaris zegt dat ze heeft geïnventariseerd of en in hoeverre in het recente verleden problemen zijn geweest als gevolg van ondiepe graafwerkzaamheden. In gevallen waar schade werd veroorzaakt, was sprake van graafwerkzaamheden, die sowieso al gemeld hadden moeten worden.

In het recente verleden zijn geen schades geweest door normale grondbewerking. Foto: Peter Roek

In het recente verleden zijn geen schades geweest door normale grondbewerking. Foto: Peter Roek

Meldplicht bij meer dan 50 cm onder maaiveld

In 2010 is bij Vlake (gemeente Reimerswaal, Zeeland) een ruwe aardolieleiding lek geraakt door een drainagemachine. Het ging daar om grondwerkzaamheden op een diepte van meer dan 50 centimeter onder het maaiveld, waarvoor wel een meldplicht geldt.

Beheer
WP Admin