Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Ondanks wisselende kwaliteit goede afzet voor spruiten

Voor spruiten waren de omstandigheden het afgelopen groeiseizoen niet de meest optimale. Afhankelijk van ras en perceel is de kwaliteit wisselend. Desondanks is er toch sprake van een gunstige prijsontwikkeling. Ook de oogstomstandigheden zijn tot noch toe goed te noemen. De sneeuw van de laatste dagen zorgde wel voor een dip. In deze reportage de spruitenoogst bij loon- en akkerbouwbedrijf Demijba in het Zuid-Hollandse Strijensas.

Tot levering worden de spruiten bij een temperatuur van 1,5 graden in de koeling opgeslagen.

Loon- en akkerbouwbedrijf Demijba uit het Zuid-Hollandse Strijensas plukt hier spruiten van het ras Sofia met Tumoba-4 rij-plukker. Het bedrijf teelt op jaarbasis 12 rassen op ongeveer 150 hectare. Foto's: Anton Dingemanse

Het ras Sofia vormt hoofdzakelijk de kleine spruiten die de Nederlandse consument graag heeft. Dit in tegenstelling met bijvoorbeeld Duitsland waar een voorkeur is voor een forse spruit.

Deze oogstmachines staan zo goed als altijd op rupsen voor verdeling van bodemdruk en om onder de vaak natte omstandigheden de bodem niet te versmeren. Deze machine is voorzien van een vereenvoudigde optische sorteerunit, zodat al bij de pluk de eerste sortering plaatsvindt.

De kopakker laat zien dat de rupsen weinig schade aan de bodem aanrichten. Alleen de bovenste laag blubber wordt opzij gedrukt, maar geen verdere insporing.

Van tijd tot tijd wordt de bunker van de plukker in de gereed staande kipper gelost. Als die vol is, wordt die naar het bedrijf gereden waar de inhoud via de stortbak het sorteertraject in gaat. De stortbak is voorzien van een rollenbaan, rechts in het midden, waar bladtarra e.d. van de spruiten wordt gescheiden.

Via de opvoerband komen de spruiten op de Schouten-sorteerinstallatie waar de ze door schudzeven op maat worden gesorteerd. Veel spruiten vallen door het hor voor de A-sortering; niet verwonderlijk bij dit ras specifiek voor de kleine maat.

Een nadeel van dit sorteersysteem is dat bij nat weer de omblaadjes van de spruiten door het schudden licht aangetast kunnen raken. Tijdens het leegdraaien van een kipper in de opslagbunkers van de sorteerinstallatie zorgt een medewerker voor een goede doorstroming en haalt de laatste bladtarra uit het product.

Vanuit de bunker met de maat die verder verwerkt moet worden, gaan de spruiten door de optische sorteerder. Eerst worden de spruiten verdeeld over een rollenbaan, zodat elke spruit een vaste plaats heeft in dit sorteertraject. De machine is voorzien van twee sets rollenbanen voor kleine en grote maten. De rollenbaan voor de grote maten staat nu omhoog geklapt.

De spruiten hebben nu een vaste plaats op de rollenbaan en gaan met een constante snelheid onder de detectiecamera's door, die per spruit een eventuele afwijking, met name in kleur, vaststellen. De kleuren die eruit moeten, zijn bijvoorbeeld zwart, bruin, paars en te wit. De mate van detectie kan per kleur worden ingesteld. Een uitgesorteerde spruit wordt door een blaasmond uit het gewenste product geblazen.

Na deze optische selectie gaan de spruiten via opvoerband naar de leeskamer.

In de leeskamer sorteren medewerkers de laatste ongewenste spruiten eruit voor ze in de opslagbunker gaan.

Vanuit deze bunker worden de spruiten afgewogen in kisten waar tot 300 kilo in gaat.

Een paar uur nadat ze zijn geoogst, zitten de spruiten gewogen en in dit geval gesorteerd als A=24/31 in de kist.

In beginsel gaan de uitgesorteerde spruiten terug naar het perceel waarvan geoogst wordt. Een deel gaat nog weg als veevoer. Een schapenhouder komt hier een vrachtje voer ophalen.

Beheer
WP Admin