Foto: Paulus Maessen AlgemeenNieuws

Omgevingswet biedt lokale overheid meer handvatten

Gemeenten, waterschappen en provincies krijgen meer handvatten om eisen te stellen aan agrarische bebouwing met het oog op verbetering van de leefomgeving.

Provincies kunnen aangescherpte of aanvullende voorwaarden stellen die kunnen doorwerken in de plannen van gemeenten en verordeningen van waterschappen. Dat zegt minister Melanie Schultz van Haegen in antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over regels bij de Omgevingswet.

Nieuwbouw tegenhouden

Die regels kunnen ertoe leiden dat de toepassing van de best beschikbare technieken standaard in de regels wordt opgenomen. Ook kunnen gemeenten de mogelijkheid krijgen om nieuwbouw van veestallen tegen te houden op overbelaste locaties. Onbenutte gebruiksruimte kan worden afgenomen van de vergunninghouder.

Meer duidelijkheid voor burger

Gemeenten krijgen in principe meer beleidsruimte, hetgeen kan leiden tot verschillen tussen gemeenten. Schultz ziet dat niet als een groot probleem. Zij meent dat met de invoering van de Omgevingswet de duidelijkheid voor de burger wordt vergroot, doordat alle regels worden gebundeld in een document dat de burger binnen de gemeente kan raadplegen.

Beheer
WP Admin