Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Oeso: versnel verduurzaming Nederlandse landbouw

Nederland moet de transitie van de veehouderij versnellen en de milieu-impact van de sector snel verlagen. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in een evaluatie van het Nederlands landbouwbeleid.

Volgens de Oeso is duidelijke actie nodig op de korte termijn om de Nederlandse landbouw op een toekomstbestendig pad te krijgen. Daarbij ook een heldere overheidsvisie op een haalbaar toekomstperspectief voor de sector. De organisatie stelt dat de Nederlandse landbouw sterk is in het verbeteren van zijn productie en het verlagen van de milieu-impact per dier of hectare. Ondertussen wijst Oeso op de hoge stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden, de normen voor waterkwaliteit die niet overal gehaald worden en de biodiversiteit die achteruit gaat.

Uitdagingen milieu niet vergeten

De Oeso stelt dat Nederland snel zijn stikstofprobleem moet aanpakken, en hierbij niet de andere uitdagingen op milieugebied moet vergeten. Het rapport geeft ook een boodschap aan de overheid: er moet meer gefocust worden op langetermijnbeleid. Dit om voorkomen dat een situatie zoals nu met stikstof nog eens kan ontstaan. Daarbij moet ook samengewerkt worden met de sector, is het advies. “Het is moeilijk voor te stellen dat langetermijnbeleid dat simpelweg opgelegd wordt aan de sector succesvol kan zijn”, aldus de rapporteurs.

Duidelijke koers kiezen, geen kleine stapjes

Tegelijk moet de overheid volgens Oeso een duidelijke koers kiezen om te verduurzamen, en niet steeds kleine stapjes nemen. Om te voorkomen dat boeren te maken hebben met steeds veranderend beleid. Aan krimp van de veestapel ontkomt Nederland niet stellen de onderzoekers. “Boeren die geïnvesteerd hebben in hun bedrijven op basis van het oude en verwachte toekomstig beleid zullen wellicht weerstand bieden, maar de huidige situatie is niet houdbaar en meer actie is nodig”, aldus de Oeso.

Oeso heeft een dergelijke studie al van diverse andere landen gemaakt. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van databases en wordt onder meer met autoriteiten en onderzoekers gesproken.

Reacties

Beheer
WP Admin