AkkerbouwNieuws

Nutriëntengebrek in suikerbieten

Bergen op Zoom – Afgelopen week zijn er bij IRS-diagnostiek meerdere monsters binnengekomen met nutriëntengebrek in suikerbieten.

In een aantal gevallen betrof het magnesiumgebrek, maar ook kaliumgebrek kwam meerdere keren voor, meldt bieteninstituut IRS.

Kenmerken magnesiumgebrek

Magnesiumgebrek kenmerkt zich door vergeling tussen de nerven. Het blad kan in zijn geheel wat licht van kleur worden. Vanuit de randen dringt de secundaire schimmel Alternaria alternata vaak de bladeren binnen, waardoor zwarte randen en/of kringen ontstaan. Magnesiumgebrek ontstaat vaak op plekken waar veel aaltjes aanwezig zijn, de pH te laag is of de bodemstructuur niet goed is. Bij de eerste verschijnselen kan een magnesiumbespuiting worden uitgevoerd.

Kenmerken kaliumgebrek

Kaliumgebrek kenmerkt zich door bladeren met gele randen, waarbij de randen naar binnen krullen en later lichtbruin van kleur worden. In tegenstelling tot magnesiumgebrek blijft het blad zelf zeer donkergroen van kleur. Kaliumgebrek komt met name voor op percelen bieten met meerjarig grasland als voorvrucht. Het heeft volgens het IRS geen zin meer om op dit moment nog een kaliumbemesting uit te voeren

Beheer
WP Admin