Foto: Atelier 68 AkkerbouwNieuws

NPPL-projectleider: ‘Boeren baas over eigen data’

“Boeren beschikken nu al over veel data, maar ze zien nog vaak niet de waarde ervan in”, zegt Corné Kempenaar, projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) en senior onderzoeker bij Wageningen Universiteit.

Kempenaar is één van de aanjagers van de dialoogsessie Data/Technologie tijdens het Future Farming & Food Experience event, 31 mei Boerderij van de Toekomst in Lelystad. Maar het gaat in de dialoogsessie niet alleen over data, het gaat ook over robotisering en het wenkend perspectief van arbeidsarm zaai-, teelt- en oogstwerk.

Geld verdienen met data

Boeren worden nu al gedwongen heeft veel data vast te leggen. Maar vooral omdat het van afnemers en instanties moet. Volgens Corné Kempenaar doen ze zichzelf daarmee te kort. “Boeren zien nog onvoldoende in dat ze op kennis zitten die ze kunnen verwaarden. Met een klein beetje extra energie kunnen ze met data geld gaan verdienen.” Misschien een extreem voorbeeld, maar als een boer kan aantonen met data dat hij een product levert dat kan voldoen aan de kwalificaties van ‘biologisch’, is dat product direct meer waard.

Kempenaar geeft een ander voorbeeld: “Toekomstige landbouwsubsidies worden straks voor éénderde afhankelijk van of een boer voldoet aan milieueisen. Dan wordt data nog belangrijker om dat aan te kunnen tonen.” Probleem is nog wel dat de boer nu wel data bezit, maar er vaak nog geen eigenaar van is. Corné Kempenaar: “We moeten gaan kijken hoe de boer baas kan worden van zijn eigen data. Dat kan bijvoorbeeld door speciale wallets te maken waar hij data in kan opslaan. Over dat soort zaken hoop ik dat we 31 mei met elkaar in gesprek kunnen gaan. Data is niet alleen precisielandbouw en monitoring, ook verantwoording richting afnemers en benchmarking richting collega’s. Data is het nieuwe goud.”

Lees verder onder foto

Corné Kempenaar. - Foto: Koos Groenewold
Corné Kempenaar. - Foto: Koos Groenewold

Robotisering

Het gaat 31 mei niet alleen over data. Ook over technologie. Niet alleen op de proefvelden van de Boerderij van de Toekomst zijn robotvoertuigen te aanschouwen, Corné Kempenaar wil in de dialoogsessies ook ingaan op nieuwe technieken. “Boeren kijken qua robotisering nu nog vaak de kat uit de boom. Terecht, want lang niet alles is bewezen operationeel. Aan de andere kant durf ik de voorspelling wel te doen dat over tien jaar we in 80% van de oogsten, er geen mensen meer zijn die asperges steken of appels plukken.”

“We zijn qua technieken dichterbij dan we denken. Technisch kan het over tien jaar, of het economisch rendabel zal zijn, dat moeten we nog gaan zien. Inmiddels zijn er voldoende proof of principles dat de robots en drones echt wel werken. Van ziektedetectie tot oogsten. Arbeid is nog steeds de duurste kostenfactor, dus als je daar op kunt besparen….”

En vervolgens komen de twee onderwerpen die tijdens de dialoogsessie op het programma staan (data en technologie) weer samen. Want de robots zullen data generen die de boer vervolgens weer kan gebruiken voor zijn business. Kempenaar: “Het moet nog een vaste mindset van de boer worden dat met data en techniek geld verdiend kan worden. Hij vindt het nu vaak nog te ingewikkeld en tijdrovend.” Ook daar moet het over gaan tijdens de dialoogsessie.

Reacties

  1. arbeid is de duurste factor binnen de landbouw wordt gezegd in dit artikel. Zal ik niet ontkennen, maar als je de eigen arbeid vervangt door automatisering zonder een alternatief voor je eigenarbeid, dan is automatisering een extra kostenpost, die je meer vrijheid oplvert zonder inkomsten. Is het dan nog goedkoper??

  2. Lely steelt ook data van melkrobotgebruikers. Overheden doen daaraan mee door eisen te stellen om data te geven aan afnemers en overheidsinstellingen. Wat waren de tijden mooi toen de koeien nog geen oornummers hadden en je er één zo kon verkopen aan de plaatselijke slager. Dat je wat eitjes kon verkopen zonder stempeltje er op.

Beheer
WP Admin