PluimveeAchtergrond

NOP neemt verantwoordelijkheid

De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders neemt stelling tegen de door het landbouwministerie ingevoerde oppervlakte aftrek van 1,7 procent als nationale kop op de richtlijn Welzijn vleeskuikens.

Anders dan de NVP, die uit het overleg is gestapt, zet de NOP in om de aftrek in overleg alsnog van tafel te krijgen.

De NOP vindt het jammer dat de NVP niet haar verantwoordelijkheid wil nemen in de eindfase van de invoering het vleeskuikenbesluit, stelt NOP-secretaris Alex Spieker. NOP, NVP, NEPLUVI EN PPE hebben het afsprakenkader ondertekend waarin op hoofdlijnen is vastgelegd hoe het vleeskuikenbesluit wordt ingevuld. Naar mening van NOP zijn er nog tal van zaken die nog niet zijn afgewikkeld en vindt het daarom verstandig om aan de onderhandelingstafel te blijven zitten. Het besluit van Staatssecretaris Bleker om 1,7% van de staloppervlakte af te trekken om de bruikbare oppervlakte te bepalen vindt ook NOP niet acceptabel en ziet de aftrek als “Nationale kop”.
Op voorstel van NOP heeft de stuurgroep afgesproken dat het Ministerie van EL&I deze en komende week benutten om versneld informatie van de andere lidstaten op te vragen over de invulling van de Richtlijn op dit punt. Als voorbeeld is door NOP steeds genoemd de Engelse interpretatie van de Richtlijn. In dat land hoeft de aftrek niet toegepast te worden wanneer oplierbare voerlijnen worden gebruikt.

Beheer
WP Admin