AlgemeenNieuws

Nog onduidelijkheid over prijs opkoopregeling

Den Haag – Ondernemers die compensatie willen voor het verlies door de Russische boycot van Europese landbouwproducten, blijven nog in onzekerheid over de prijzen waarvoor dat kan gebeuren.

De Europese Commissie heeft nog steeds geen interventieprijzen vastgesteld voor de verschillende bederfelijke groente- en fruitsoorten, waarvoor de regeling in elk geval gaat gelden.

De interventieprijzen zijn de basis waarop de regeling stoelt die woensdag in Nederland van kracht is geworden. Staatssecretaris Sharon Dijksma dringt aan op snelheid in Europa. Bovendien wil ze dat de controle op de regeling zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt.

Daarnaast blijft er vooralsnog onzekerheid over steun voor de zuivel- en vleessectoren. Er bestaan weliswaar mogelijkheden om de prijzen te ondersteunen, maar het Europese beheerscomité heeft daarover nog geen besluiten genomen.

De compensatieregeling voor Nederlandse ondernemers is woensdag gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling geldt voor tomaten, wortels, witte kool, paprika’s, bloemkool, augurken, komkommers, champignons, appels, peren, roodfruit, tafeldruiven en kiwi’s. Nederland wil die lijst nog uitbreiden, net als een aantal andere landen. De compensatieregeling geldt vooralsnog tot 1 december.

Bedrijven hebben verschillende opties: niet oogsten, groen oogsten of hun gewas van de markt laten nemen. In het laatste geval wordt het product zoveel mogelijk naar voedselbanken gebracht. De Europese Commissie en Nederland overleggen nog over de manier waarop dat moet gebeuren. Het zag er aanvankelijk naar uit dat de Europese Commissie strikte voorwaarden zou opleggen, waardoor alleen de uitreiking via de voedselbank aan bijstandsgerechtigden voor een volledige vergoeding van de interventieprijs door de Europese Unie in aanmerking zou komen. Het ministerie gaat ervan uit dat ook anderen (die niet in hun persoonlijk onderhoud kunnen voorzien) met de producten mogen worden geholpen. Wat niet naar de voedselbank gaat, komt terecht bij veehouders of afvalverwerkers. Daarvoor geeft de Europese Commissie een vergoeding van 50 procent.

De Europese Commissie heeft €125 miljoen uitgetrokken voor de regeling. De vergoeding vanuit de EU kan aangevuld worden met nog eens 50 procent als ondernemers deel uitmaken van een producentenorganisatie. In Nederland hebben zich sinds eind vorige week, toen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daarvoor het loket opende, enkele tientallen ondernemers gemeld.

De staatssecretaris meldt dat ondertussen de inspanningen om andere markten te openen, zijn geïntensiveerd. Zowel China als Brazilië kunnen op korte termijn hun grenzen openen voor de invoer van peren. In totaal zou het gaan om een afzet voor ongeveer €20 miljoen aan peren. Kalfsvlees zou eind dit jaar in de Verenigde Staten en China kunnen worden afgezet.

De staatssecretaris beseft dat het pakket aan maatregelen (inclusief werktijdverkorting, fiscale tegemoetkomingen en een garantstellingsregeling voor werkkapitaal) niet alle problemen voor alle bedrijven oplost. “Deze problemen hebben echter niet allemaal met de Russische boycot te maken.”

Beheer
WP Admin