Piekbelasters moeten in april meer duidelijkheid krijgen. Naar verluidt moeten verkeer en industrie respectievelijk 25 en 38% stikstofreductie realiseren, voor de landbouw is dat 41%.- Foto: ANP AlgemeenNieuws

Reductiedoelen stikstof uitgelekt: landbouw moet meeste reduceren

De Telegraaf meldt op basis van Haagse ingewijden dat Van der Wal percentages voor stikstofreductie noemt van 25% voor het verkeer en 38% voor de industrie. De landbouw zou moeten zorgen voor een vermindering van 41% minder uitstoot.

Dat laatste cijfer is in lijn met de reductiedoelstelling die in juni vorig jaar al bekend is gemaakt. In een eerste reactie daarop meldt Bart Kemp van Agractie dat  “boeren moeten bloeden, andere sectoren worden ontzien, en hun hangt al helemaal geen ‘dwingend instrumentarium’ boven het hoofd.”  Kemp: “Wij zeggen: gelijke monniken, gelijke kappen.” Hij stelt voor  om de latente ruimte van de 100 grootste industriële uitstoters te gebruiken voor de woningbouw.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan de reductiepercentages niet bevestigen.  “Er wordt nog over gesproken”, aldus een woordvoerder.

Nog geen duidelijkheid over piekbelasters

Er komt deze week nog geen duidelijkheid voor piekbelasters. Dat kan worden geconcludeerd op basis van bronnen die kennis hebben van de inhoud van brieven van minister Christianne van der Wal aan de Kamer, die eind deze week in het kabinet komen.

Provincies zijn in grote lijnen geïnformeerd over de lijn van Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO) zegt dat de provincies in elk geval tevreden zijn over de manier waarop de minister de bestuurders heeft bijpraat. “Maar of de brieven tevredenstellend zijn, moeten we vrijdag zien”, aldus de IPO-woordvoerder.

In de brieven gaat Van der Wal in op de piekbelasters en hoe het gaat met de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

PIekbelasters zijn bedrijven waarvan de stikstoflast voor een groot deel terecht komt op kwetsbare natuur. Het kan zowel gaan om landbouwbedrijven als industrie.

Meer duidelijkheid voor piekbelasters in april

Het is de bedoeling dat piekbelasters in april meer duidelijkheid krijgen. Dan gaat het om de vraag wie er piekbelaster is en van welke regeling de piekbelasters gebruik kunnen maken. Er komt dat ook een ‘tool’ waarmee bedrijven zelf kunnen bepalen of ze piekbelaster zijn.

Van der Wal heeft eerder aangekondigd dat ze deze maand meer duidelijkheid wil geven over de natuur- klimaatdoelen per provincie. Tegelijk zou ze ook een indicatie geven van het geld dat daarvoor per provincie beschikbaar is.

Nog geen provinciale budgetten

De provinciale budgetten worden nu nog niet verdeeld. De volgorde is dat eerst piekbelasters duidelijkheid krijgen, dat er een Landbouwakkoord komt met perspectieven voor de landbouw en hoe dat uitpakt in de gebiedsprocessen. Op basis daarvan kan het geld worden verdeeld. Daarover komt geen duidelijkheid voor april.

De vermindering van de stikstoflast (door het wegnemen van piekbelasters) komt ten goede aan de PAS-melders en het natuurherstel. Gespreksleider Johan Remkes heeft dat vorig jaar in zijn eindverslag ‘Wat wel kan’ aanbevolen. Remkes sprak toen nog van ongeveer 500 piekbelasters. Het ziet er naar uit dat er veel meer bedrijven – tussen de 2000 en 3000 – de kwalificatie piekbelaster krijgen en daarmee ook gebruik kunnen maken van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV+). De opkoopregeling is nog steeds niet in Brussel goedgekeurd.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

 1. Is Even Anders op het verkeerde forum bezig (hoort meer thuis bij pvdd, d66 of groen links)? of is het Tjeerd de Groot onder een anoniem account?

 2. Kijk heren,
  Ik wil nogal eens de kwestie wat te scherp stellen (dat doe ik bewust) om een reactie te krijgen waar ik wat mee kan. Maar ik ben vanuit mijn positie wel in staat om de beslisvorming zij (het zeer beperkt) enigsins te beïnvloeden. Vorige week was ik op een bedrijf dat overwoog om te stoppen of te investeren de boer vroeg mij wat ik zou doen in zijn geval. Voor mij ligt zon kwestie ook niet eenvoudig op zich vond ik het bedrijf best levensvatbaar, maar wat ik de beperkende factor vond is 4 kinderen waarvan er ook terzijndertijd drie een deel van de erfenis gaan opeisen, want de tijd dat de oudste zoon alles kreeg en de rest kon vegen is voorbij. Ik persoonlijk denk dat een bedrijf het beste kan doorgaan als een B.V. met gelijke aandelen, het probleem zit hem in hoe de waarde van de aandelen wordt vastgesteld.
  Nogmaals ik ben voor een gezonde landbouwsector daar wil ik naar toe werken, maar wij verschillen ietwat van mening over de weg er naar toe

 3. Beste even anders, ik kies geen ja 21, of ik wel bbb ga stemmen weet ik nog niet. maar volgens mij is het percentage van de bevolking die het met de boeren eens is vele malen groter als de 0,6 % van de bevolking die jij noemt, en in het landelijk gebied gemeten wellicht nog vele malen hoger. Dit is volgens mij door de randstedelingen over het platteland uitgestort beleid, om enkel hun eigen hachje te redden (auto, vliegbewegingen, industrie)

  1. Ik ben een kaag zieke VVD’r. En dat zulke googemerts als jij ,, even anders,, in het beleid zitten en de rancuneuse meneren als treedt de groot in de kamer,dat is zo n beetje in hoofd lijnen wat er mis is met Nederland. BBB krijgt niet voor niks zoveel stemmen…We zijn niet op zoek naar slimme mensen maar naar nuchtere mensen.

  2. Zo kijk ik dr ook naar 70 % parlementariers komt uit uit de randstad en 70 procent van Nederland is platteland. In stroe heeft iemand mij ee microfoon voor de neus geduwd hebben we dan geen N probleem meneer weet u dat in elke cel van uw lichaam N moleculen voorkomen en dit laatste wordt niet uit gezonden

  3. Beste Roozen, ik weet ook wel dat dat de invloed van de landbouwsector groter is dan de 0,6% maar als bevolking moeten we er samen over eens worden wat de weg is naar een oplossing.
   Jij weet net zo goed als ik dat mensen moeten wonen, en dat een boer geen/althans minder behoefte heeft aan vakantie is ook duidelijk. Maar als je een baan hebt waar het constant nadenken is, dan moet je ontspannen ander kom je in een inrichting terecht, ik vraag me af waarom onze meningen zo uiteenlopen terwijl we eenzelfde doel nastreven. Een Nederland waar we goed kunnen leven als alle bevolkingsgroepen met maar meest naast elkaar.

 4. Even anders vandaag nog wat cijfers gezien alle vee uit Nederland nog normoverschreiding.
  Alle verkeer en industrie zelfde nog normoverschreiding .
  Alle mensen er uit nog te veel .
  Norm is compleet onhaalbaar.
  Water zelfde alle water dat ons land binnenkomt overschreid de norm.
  Deze norm heeft ons land zichzelf opgelegd niet Europa
  Allemaal normen die onhaalbaar zijn zo ver zijn we gezonken.
  De natuur is niet ziek die redt zich wel de politiek en de ambtenaren die dit hele kaarthuis opgetuigd hebben is ziek..
  Natuur is gewoon een banenmoter is project klaar moet je een nieuwe hebben en geld .
  Moet toegeven dat hebben de ambtenaren heel goed gedaan en de LTO enz stonden er bij en keken er naar .

 5. De redenatie en meening van Even Anders klopt op bepaalde punten wel . Boeren zijn maar kleindeel van de bevolking . En worden terecht of ten onrechte hard gestaft . ik wil niet in discusie met Even Anders over gelijk of ongelijk over de rest van zijn verhaal daarom stel ik maar terecht of ten onrechte . Dat moet iedereen maar voor zich invullen . Maar dat betekend dus wel dat mensen die tot kleine groep of beroepsgroep en of wat dan ook behoren . Dus gewoon gepakt of gedwongen worden tot bepaalde zaken of dingen te ondergaan ten voordele van andere of grotere groep . Dan vraag ik mij af wie is de volgende groep die opgeoffert wordt voor de grote groep . En Even Anders kom niet met het verhaal dat dit niet gaat gebeuren . Want dit gaat gebeuren want de overheid heeft veel zaken niet op orde en heeft snel iets bedacht als er gebeurd moet worden . Maar bezit de wil en de vaardigheid niet om mensen die verkeerd zijn behandeld terug te betalen binnen aanzienbare tijd . Dit hele gebeuren is een onaanvaardbaar kapitaal verneitigend gebeuren wat op termijn onbetaalbaar wordt omdat de naweeen niet te overzien zijn . Want daar is geen plan of draaiboek van hoe het nu verder moet . Want met de boeren vertrekken ook veel andere bedrijven . Uiteindelijk zal de gewone kleine belasting betalende burger deze kapitaal vernietiging moeten gaan betalen want bedrijven die te zwaar belast gaan worden zullen ons land gaan verlaten .

  1. Om de natuur en het klimaat te redden zou je verwachten dat luchtvaart en dikke auto’s verboden zouden worden.

 6. Bijt nooit in de hand die je voedt ff anders! Bij mij hoef je nog niet voor een tulpebol aan te komen. Binnenkort in dit theater van de lach zal dit persoon – die zich beter voelt als ie in de “wij” vorm spreekt – spijt krijgen van zijn eigen domme ge….l. Moreel superieur voelen is een enge ziekte, hebben er meer last van deze tijd.

 7. Als dat door moet gaan stoot de landbouw straks nog veel minder stikstof uit per ha dan dat onze natuur zelf doet door de natuurlijke verliezen die er gewoon zijn. Het fermenteren v org materiaal, mineralisatie en demineralisatie) die ook gewoon in de natuur plaatsvinden.
  Politici en ambtenaren hebben blijkbaar wel een mening maar geen verstand van zaken.

 8. Ja even anders en jijkiest als vriend T de Groot die een paar jaar geleden nog opperde dat de melkveestapel moest groeien en die in de stikstof discussie zijn eigen wetenschappers negeert.lekkere vriend heb je. Ik denk dat tienvoud eerdaags ook de deur wijst

 9. Aan allen, ben ik nu zo dom of zijn jullie nu zo dom, ik probeer jullie al een jaar aan verstand te brengen dat er ten minste 35 % van de veestapel gereduceerd moet worden en dat jullie slechts een minderheid (0,6% van de beroepsbevolking) zijn dat betekent dat jullie in feite niks te vertellen hebben, waarom begrijpen jullie dat niet en proberen jullie niet in de lijn met T. de Groot te komen dat is per slot van rekening iemand die de landbouwuniversiteit heeft doorlopen en welke boer heeft dat ook gedaan.
  Ik snap wel dat jullie ons dom vinden ik zit in het beleid en Tjeerd in de kamer, maar de tijd dat een CDA wethouder denkt via zijn vriend in de staten een onterecht afgegeven PAS vergunning in stand kan houden die is echt voorbij. Waarom werken we niet samen om tot een bevredigende manier tot een reductie van de veestapel te komen

  1. Omdat het reduceren van de veestapel de natuur, waar t zogenaamd om te doen is, helemaal niets gaat verbeteren. De druk op de natuur komt door de luxe die de mens wil en niet door de dieren. Die staan mijlen dichter bij de natuur dan die verwende mens.
   Kijk naar medicijnen, hormonen, drugs en plastics. Maar t is makkelijker om die paar boeren uit te roeien en denken dat je dan gewoon door kunt gaan je luxe leventje.

  2. Als je je zo opstelt, willen de boeren niet samenwerken. Jullie (jij en Tjeerd) denken de wijsheid in pacht te hebben, maar vergeten dat de boeren voor het eten zorgen. Nederland is per saldo importeur van voedsel. als jullie zo door gaan zijn we straks helemaal afhankelijk van andere landen, als het om ons eten gaat. Misschien heeft de heer de Groot niet zo goed opgelet op school. Nederland kan op zijn oppervlakte landbouwgrond, maar voor 54% van de bevolking voedsel verbouwen. De rest wordt nu al geïmporteerd.

  3. @ Even Anders. Boeren zouden gek zijn hun veilige investering in grond verkopen omdat de Euro zo goed als failliet is.

  4. Ik moet op mezelf antwoorden op Beek en Legters. Het eerste wat ik wil zeggen stop nu eens te verkondigen dat de Nederlandse boer voor het voedsel op tafel zorgt in Nederland. Ik heb mijn stage in Amerika gehad dan weet je dat je daar nooit tegenaan kunt thans 36- 40 cent per liter melk graan/veevoer-prijzen die rond de 14 dollar liggen daar kan geen boer in Nederland tegenaan.
   Als jij mee wilt in de tijd en ik acht je niet dom, zal je moeten kiezen hoe moeilijk het ook is, kijk ik zit voorlopig vanaf de kant de zaak te observeren, maar mijn beslissing zal zijn dat de agrarische sector drastisch en dat wil zeggen de rundveehouderij met 30/35 % de varkenshouderij met 50% en de pluimveehouderij met 60 tot 80 % moet inkrimpen Dit zij harde getallen maar daar komt het keihard op neer. Wat ik verkondig is niets meer en minder we hebben een te dicht bevolkt land waar gewoon geen plaats is voor 1,57 miljoen koeien en 12 miljoen varkens en 99,9 miljoen kippen, wanneer jullie dat eens inzien dan valt er te praten anders volgt er een hele koude sanering.
   Even voor de goede orde: Ik en niet tegen (de boer) maar op deze manier kan ik voor hun geen respect opbrengen. (als je perse een vlag ondersteboven wilt hangen is je eigen keuze maar behandel de Nederlandse vlag wel met respect en laat het niet al een vodje aan de stok hangen.

  5. waarom gaan jullie niet in een land vechten waar veel meer milieu winst te behalen is. Hier wordt goed en betrouwbaar voedsel gemaakt voor heel Europa. Er zijn plekken waar niks groeit en plekken waar heel veel gebeuren moet om onze planeet te redden. Als het jullie uitkomt denkt men europees en wat boeren betreft alleen aan voedsel produceren voor Nederland(postzegel). Ook jij mag met tjeerd en boc… naar turkije. Enkeltje:)

 10. Die genoemde volgorde gaat jaren duren. Daarna pas het geld. Boeren zullen rekening moeten houden dat de overheid die worst jarenlang voorhoudt. Dat geld komt nooit. Dus ook geen landbouwakkoord !

  1. Nee Armer wij hebben jullie voldoende kans gegeven aan jullie plannen om te komen tot een akkoord maar als jullie niet willen bewegen dan maar geen landbouwakkoord
   Ik behoor tot de wat linksere kant van de VVD als het aan mij ligt en met mij vele andere, dan komen er binnenkort een akkoord wat kortweg inhoudt slikken of opzouten, want hou denk je met 0,6 % van de bevolking de wil te gaan opleggen aan de rest 99,4 % . En natuurlijk worden er dan weer snelwegen afgezet wat de maatschappij stilzet iets anders weten jullie toch niet te verzinnen.
   Maar ? zou jouw tractor echt een kans maken tegen een tank (we moeten ze per slot van rekening toch
   eerst testen voor ze naar de Oekraïne gaan )

  2. Beste Even Anders. Nederland heeft geen tanks. Bovendien hebben we wat in Nederland speelt eerder gezien. In 1918 werd in Rusland de boeren grond onteigend. Ik wil nog wel eens zien tot wat voor “akkoord” jij komt als ze jouw huisje gaan onteigenen voor vluchtelingen opvang of iets dergelijks. Maar ja, als de meerderheid vindt dat jij je eigendom aan de gemeenschap moet doneren dan doe je dat toch?

 11. Stoppen met onderhandelen over een landbouwakkoord totdat er duidelijk is wie piekbelaster is , en wat er gebeurd als hij niet wil stoppen !

  1. Meulendijks, ik ben het helemaal met je eens stoppen met onderhandelen over een landbouwakkoord en gewoon beginnen met het onteigenen van landbouwbedrijven. Massale onteigening is vele malen goedkoper dan de regeling van van der Wal. En wie niet meedoen wil blijft zitten met natuurgrond precies wat de bedoeling is. Wie niet luisteren moet maar voelen.

  2. @Even Anders. Het gaat helemaal niet om kwetsbare natuur of om natuur in zijn algemeen, CO2, milieu of klimaat . Het gaat om de grond. Bovenstaande zijn slechts hulpmiddelen om bij de minder nozele massa draagkracht te creeren voor een foute en corrupte overheids agenda. Je moet goed begrijpen beste @Even Anders dat als het boeren eigendom gewoon afgepakt mag worden, dat jij je huisje in de staat ook niet zeker bent. Ik las van de week dat jullie nog 7 jaar hebben om jullie huizen op en top geisoleerd te krijgen anders mag je er niet eens meer in wonen.

 12. Eerst zou vd Wal in dec 2022 de piekbelastersnormering bekendmaken , toen werd dat januari 2023 en nu schuift ze het naar april 2023! Wie gelooft dat er de eerste jaren duidelijkheid verschaft gaat worden aangaande piekbelasters en eventuele warme sanering komt bedrogen uit , er komt helemaal niets als een ijskoude sanering , ik zeg het al jaren en voorzichtig schuifelt de politiek die kant uit. Wat wordt de boer weer een oor aan genaaid!

  1. Begrijp je nu echt niet dat je niks te vertellen hebt, het klinkt hard iedereen weet dit maar jij denkt dat de boer in Nederland zo door zijn gang kan gaan. En als het aankomt op uitkopen kijk dan eens goed naar de standpunten van BBB en Ja 21, die hangen jullie massaal aan maar met name Ja 21 is een lefhebber van Poetin, maar je kiest je vrienden zelf

Beheer
WP Admin