Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Nieuwe subsidieronde modernisering Friese landbouw

Friese boeren kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor modernisering van hun bedrijf.

De provincie Friesland biedt van 22 oktober 2018 tot 15 januari 2019 boeren de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor innovatieprojecten gericht op modernisering van hun bedrijf. Voor dit project is € 2 miljoen beschikbaar.

Verduurzaming van landbouw

Daarnaast ligt er voor Friese boeren nog € 1,5 miljoen op de plank voor innovatieprojecten die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Dit kan bijvoorbeeld gaan om projecten rondom het sluiten van kringlopen, minder grondstoffengebruik en behoud van biodiversiteit.

Beide subsidies zijn POP3-maatregelen vanuit het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkeling. Zowel de Europese Unie als provincies leggen hier gezamenlijk geld voor bijeen.

Beheer
WP Admin