Partner
De nieuwe opraap- en doseerwagens RX en ZX van Krone zijn uit te rusten met een snijrotor die het gras snijdt op 28 mm. - Foto's: Krone MechanisatiePartner

Nieuwe Krone-wagens snijden gras exact en zeer kort

De nieuwe snijrotor is de meest fundamentele verbetering van de nieuwe RX en ZX opraap- en doseerwagens van de Duitse machinefabrikant Krone. Desgewenst zijn de Krone-wagens uit te rusten met een snijrotor die het gras snijdt op 28 mm.

Ook een snijrotor met een traditionele snijlengte van 37 mm blijft leverbaar. “Met de mogelijkheid om te snijden op 28 mm spelen we in op de vraag vanuit de praktijk”, vertelt Marc Berghuis, verkoopmanager bij Krone. “Loonwerkers en melkveehouders ervaren op diverse fronten voordelen van kort gesneden gras. Zo is het tijdens het inkuilen makkelijker te verdelen en te verdichten. Dit draagt bij aan een betere conservering en ruwvoerkwaliteit. Bij gebruik van een voermengwagen laat kort gesneden gras zich beter mengen met de andere componenten van het voerrantsoen en heb je minder vermogen nodig. Kort gesneden gras bevordert bovendien de voeropname.”

De nieuwste opraapwagens van Krone kunnen het gras bijna een centimeter korter snijden dan voorheen gebruikelijk was. Met een snijlengte van 28 mm horen de Krone-wagens tot de top van wat momenteel op de markt van opraapwagens te koop is.

Lees verder onder de foto’s

Krone heeft zijn opraap- en doseerwagens RX en ZX op veel punten verbeterd. Het meest indrukwekkend is de verwerking van de gewasstroom.
Krone heeft zijn opraap- en doseerwagens RX en ZX op veel punten verbeterd. Het meest indrukwekkend is de verwerking van de gewasstroom.

Opraapwagen niet uitwisselbaar met hakselaar

Ook is het zo dat een snijlengte van 28 mm ongeveer overeenkomt met de haksellengte die gebruikelijk is als bij de grasoogst gebruik wordt gemaakt van een hakselaar. Toch mag je volgens Berghuis van Krone niet concluderen dat de RX en ZX opraapwagens uitwisselbaar zijn met hakselaars. “Het zijn en blijven twee verschillende oogstmethodes: gras van het land halen met een hakselaar of met een zeer kort snijdende opraapwagen. Er zijn diverse argumenten om voor het een of het ander te kiezen. Het hangt vaak ook sterk van de situatie af wat het beste past. Een hakselaar snijdt anders dan een opraapwagen; het gras gaat langs een hakseltrommel die het gewas in kleine stukjes snijdt. Een opraapwagen duwt het gras door een rij messen. Een grasspriet kan bijvoorbeeld dubbelgevouwen tussen twee messen doorgaan. Daardoor is de theoretische snijlengte van een opraapwagen niet altijd hetzelfde als de werkelijke lengte van de gesneden stukjes gras. De praktijk is dat een hakselaar een iets homogener product oplevert.”

Maar zoals gezegd, diverse factoren spelen een rol, zegt Berghuis. “Soms kiezen veehouders bewust voor een opraapwagen. Onder meer vanwege de kosten, maar ook omdat ze geen zware hakselaar op het land willen hebben, en omdat je bij het inzetten van een hakselaar ook altijd transportwagens nodig hebt. Een voordeel van een opraapwagen is dat er altijd slechts sprake is van maar één werkgang. Ook zorgen de opraapwagens bij het laden voor een flinke verdichting van het gewas, waardoor je veel gras in één wagen mee kunt nemen.”

Geen vermoezing

Iets wat bij het kort snijden van gras met een opraapwagen op de loer ligt, is het zogenoemde vermoezen van gras. Dan is geen sprake meer van netjes in stukjes snijden, maar van het kapot persen van het gewas. Soms is dit bij wagens een groot probleem door de zware omstandigheden en gebruik van de wagen. Het moezen herken je aan veel plukjes vermoesd gras voor het voerhek dat de koe niet eet.

Met een aantal technische aanpassingen heeft Krone het risico op het vermoezen van gras sterk teruggebracht. Berghuis: “Onder meer door het aanbrengen van een zogenoemde meenemer, dat is een verbredingsplaat op de rotortanden van punt tot hart van de rotor, zorgen we voor een betere mesgeleiding. Hierdoor kan het gewas ook niet de snijrotor ingedrukt worden maar blijft het volledig op de meenemer liggen. Doordat de messen strak langs de meenemer lopen, ontstaat er een schaarsnijprincipe. Dat zorgt voor mooi snijden en vermindert bovendien de vermogensbehoefte.”

De snijrotor heeft een diameter van maar liefst 88 cm en kan veel gras verwerken door de diepe snijrotortanden.
De snijrotor heeft een diameter van maar liefst 88 cm en kan veel gras verwerken door de diepe snijrotortanden.

Smallere snijrotor

Opmerkelijk is dat Krone bij de doorontwikkeling van de RX- en ZX-wagens heeft gekozen voor het toepassen van een iets smallere snijrotor. Dat lijkt tegen de trend in te gaan. Maar volgens Berghuis is er sprake van een doordachte keuze die bijdraagt aan een betere werkkwaliteit. “Onze snijrotor heeft een diameter van maar liefst 88 cm en kan heel veel gras verwerken door de diepe snijrotortanden. Voor een optimale snijkwaliteit moet over de hele breedte van de rotor sprake zijn van een dik pakket gras dat de wagen binnenkomt. Dat kun je beter bereiken met een iets smallere rotor.” Omdat de RX- en ZX-wagens wel met een brede (2,13 m) pick-up werken, heeft Krone aan de zijkanten van de snijrotor twee 22 cm brede vijzels geplaatst die het gras naar het midden bewegen en een vierkante vulling van de snijrotor garanderen.

Krone heeft nog een slimmigheid toegepast om de snijkwaliteit van de RX- en ZX-wagens te verbeteren. Het zogenoemde SplitCut-systeem zorgt ervoor dat ook gras dat aan de buitenranden van de snijrotor de machine binnenkomt altijd goed gesneden in de laadruimte komt. “Aan de buitenste rand van een snijrotor is de gewasstroom altijd dunner, en loop je het risico dat gras ongesneden in de wagen komt. Dit ongesneden gras komt als eerste boven de wagen uit als je de laadruimte volledig vult. Ik heb wel meegemaakt dat het dan op het erf valt en dat de veehouder dan opmerkt “maar dit gras is helemaal niet gesneden”. Dat betreft dan maar een heel klein deel van het totaal maar is toch ongewenst. Het nieuwe Krone split cut systeem zorgt er voor dat ook in de hoeken het gewas volledig gesneden wordt.

Het zogenoemde SplitCut-systeem zorgt ervoor dat ook gras dat aan de buitenranden van de snijrotor de machine binnenkomt altijd goed gesneden in de laadruimte komt.
Het zogenoemde SplitCut-systeem zorgt ervoor dat ook gras dat aan de buitenranden van de snijrotor de machine binnenkomt altijd goed gesneden in de laadruimte komt.

SplitCut voorkomt dat ongesneden gras aan de buitenkant van de rotor meegaat de wagen in. Dit gras op de buitenzijde gaat een keer rond met de vijzel, waarna het vervolgens aan de bovenzijde met een schuine vertanding in het midden van de rotor terug geworpen wordt, en alsnog keurig gesneden de in de laadruimte verdwijnt. Hiermee bereiken we dat het product voor 100% gesneden wordt. Eigenlijk is dit de kers op de taart van onze opraapwagens.”

De Krone-wagens hebben een designupdate ondergaan. Ze zijn nu standaard uitgerust met een uitgebreid ledverlichtingspakket. Ook in de laadruimte, bij de invoer, messenbalk en rondom de hydraulische bodemontlasting van de pick-up en bij de verzwaarde messenbalk met optimale mes geleiding zijn verbeteringen doorgevoerd.
De Krone-wagens hebben een designupdate ondergaan. Ze zijn nu standaard uitgerust met een uitgebreid ledverlichtingspakket. Ook in de laadruimte, bij de invoer, messenbalk en rondom de hydraulische bodemontlasting van de pick-up en bij de verzwaarde messenbalk met optimale mes geleiding zijn verbeteringen doorgevoerd.

Enthousiast over de techniek

Berghuis steekt niet onder stoelen of banken dat hij heel enthousiast is over de kwaliteit van werken van de nieuwe opraap- en doseerwagens RX en ZX. “De eerste nieuwe ZX met powerbandaandrijving en beweegbare voorwand stamt alweer uit 2015 en is sindsdien nog zoveel beter gemaakt dan de wagen al was. Diverse verbeteringen zijn gedaan. Onder meer een designupdate, waardoor de wagens standaard zijn uitgerust met een uitgebreid ledverlichtingspakket. Ook in de laadruimte, bij de invoer, messenbalk en rondom, de hydraulische bodemontlasting van de pick-up, en bij de verzwaarde messenbalk met optimale mes geleiding, zijn verbeteringen doorgevoerd. Maar het meest onderscheidend vind ik absoluut de verwerking van de gewasstroom die het gewas 100% snijdt. Dat maakt de nieuwe opraapwagens van Krone behoorlijk uniek.”

Beheer
WP Admin