Broei kost droge stof en uit zich onder meer in lagere voederwaarde en verminderde smakelijkheid. - Foto: Van Assendelft Fotografie RundveeNieuws

Nieuw kengetal voor broeigevoeligheid snijmais

Eurofins Agro introduceert het kengetal ‘broeigevoeligheid snijmais’. Dit geeft aan of de omstandigheden in de snijmaiskuil wel of niet gunstig zijn voor broei.

Het nieuwe kengetal kent vier risico-klassen: laag risico, enig risico, groot risico en zeer groot risico. Cijfers uit data van het laboratorium laten zien dat het risico op broei in veel maiskuilen aanwezig is. Zo valt over seizoen 2020 ongeveer 38% van de maiskuilen in de categorie ‘enig risico’ valt. Een op de drie van alle maiskuilen viel in de klasse ‘groot risico’ op broei. Bij graskuilen wordt al langer gewerkt met het kengetal ‘broeigevoeligheid’.

Smakelijkheid mais neemt af

Eurofins Agro omschrijft broei in een situatie als er meer dan 10°C verschil is tussen de temperatuur in de kuil en de buitentemperatuur. Naast suikers en zetmeel, breken de gisten ook melkzuur af waardoor de zuurgraad stijgt. De toename in temperatuur en pH in de kuil geeft de mogelijkheid voor schimmels om zich goed kunnen ontwikkelen. De gevolgen van broei zijn dan ook aanzienlijk. Er gaat droge stof verloren en de smakelijkheid neemt af, waardoor de opname door het vee vermindert. Daarnaast daalt de voederwaarde en is er – door de schimmelvorming – een toenemende kans op giftige mycotoxines.

Beheer
WP Admin