Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Netwerk Grondig: overheid moet fosfaatrechten opkopen

Het opkopen van fosfaatrechten door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is onvermijdelijk, zegt Netwerk Grondig.

De belangenorganisatie voor grondgebonden melkveehouders is tegen het voorstel van LNV-minister Carola Schouten om het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten te verhogen en de rechten in de fosfaatbank te schrappen. Ook het uitgeven van extra fosfaatrechten aan vleesveebedrijven is volgens Netwerk Grondig een risico voor het behalen van melkveeplafond. Hoewel deze fosfaatrechten nu niet onder het melkveeplafond vallen, kunnen deze rechten aan melkveehouders worden verkocht, waardoor ze wel weer onder het melkveeplafond komen te vallen, legt Netwerk Grondig uit.

‘Problemen niet over rug boeren oplossen’

De belangenorganisatie voor grondgebonden boeren vindt dat Schouten de problemen die het ministerie heeft veroorzaakt door te veel rechten uit te delen, niet over de rug van de boer moet oplossen. “Minister Schouten moet het teveel aan rechten in de sector zelf opkopen.” De organisatie schat dat wanneer de overheid 1 miljoen fosfaatrechten opkoopt, ze daarvoor € 150 miljoen moet uittrekken.

Beheer
WP Admin