Foto: Roel Dijkstra RundveeAchtergrond

Nederlandse rundveestapel krimpt opnieuw

De Nederlandse rundveestapel is in het vierde kwartaal van 2018 verder gekrompen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Ten opzichte van het derde kwartaal werden bijna 70.000 runderen minder geteld op peildatum 1 januari 2019. In totaal werden 3,78 miljoen runderen geregistreerd.

Vooral het aantal vrouwelijke runderen tussen de 1 en 2 jaar oud daalde behoorlijk in de laatste maanden van het jaar. In totaal werden er op 1 januari 2019 435.566 dieren geteld, waar dat er op de peildatum 1 oktober nog 457.134 waren. Een verschil van ruim 21.500 runderen.

Lager aantal jonge dieren

Het valt op dat vooral het aantal jonge dieren duidelijk lager ligt in het laatste kwartaal. In totaal werden op de laatste peildatum 2.460.060 runderen tot 3 jaar oud geteld. Dat zijn er 72.243 minder dan tijdens de telling van 1 oktober.

Meer vrouwelijke runderen tussen 5 en 10 jaar oud

In alle leeftijdscategorieën zag het RVO.nl een krimp, behalve bij de vrouwelijke runderen tussen de 5 en 10 jaar oud. Daar werd een groei gesignaleerd van bijna 11.000 dieren. Op 1 januari telde RVO.nl 565.150 dieren in deze leeftijdscategorie, terwijl dat er 3 maanden eerder nog 554.184 waren.