De Nederlandse Akkerbouw Vakbond vindt dat de minister zich niet inhoudelijk buigt over de bezwaren. -Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

NAV: te weinig oog voor bezwaren uit akkerbouw

Minister Henk Staghouwer heeft te weinig oog voor de bezwaren uit de akkerbouw tegen de nieuwe plannen voor de uitvoering van het Europees landbouwbeleid in het Nationaal Strategisch Plan. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond zegt dat de minister zich niet inhoudelijk buigt over de bezwaren.

Een van de belangrijkste knelpunten is dat er voor akkerbouwers te weinig mogelijkheden zijn om via de ecoregelingen het verlies aan directe inkomenssteun ’ terug te verdienen’. De NAV mist een aantal zaken, zoals niet-kerende grondbewerking, gebruik van vaste mest, precisielandbouw en vanggewassen.

Geen inhoudelijke discussie

De NAV heeft de Tweede Kamer gewezen op de tekortkomingen in het beleid. De vragen die daar vervolgens door de Kamer over gesteld zijn aan de minister, leveren echter niet de gewenste antwoorden op. ” De antwoorden van de minister zijn ontwijkend”, aldus de NAV, die constateert dat de minister de inhoudelijke discussie uit de weg gaat.

Er is weinig keus in de activiteiten waaraan akkerbouwers kunnen meedoen

Volgens de NAV is het dankzij de druk vanuit de akkerbouw hoogstens iets gemakkelijker geworden om aan de ecoregelingen deel te nemen. Maar er is vervolgens weinig keus in de activiteiten waaraan akkerbouwers kunnen meedoen, aldus de NAV.

De NAV stelt voor het beleid een jaar vooruit te schuiven, omdat het wel november kan worden voordat er definitieve duidelijkheid komt. LTO Nederland heeft zo’n suggestie ook al gedaan.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Lees hier alle artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Reacties

  1. Als ik me voorstel, wat het betekent als het aantal dieren moet halveren, is er 50 % mest , stromest of drijfmest doet en niet toe. Het aantal mineralen zal dan ook 50 % zijn en de koeboer zal zijn mest nodig hebben om zijn veevoer te laten groeien. Waar haalt de akkerbouw dan zijn mest vandaan? Moeten we dit importeren of gaan we aan de kunstmest of nemen we genoegen met lagere opbrengsten of gaan we over tot het al oude systeem van 1 op 3 braak. Zal zoveel kosten dat de akkerbouw in Nederland ten einde raakt, zeker op de armere gronden. Als ik alles overzien krijg ik steeds meer het idee “De beleidmakers en politicie hebben geen idee wat de gevolgen van hun “mooie” plannen zijn voor de voedselzekerheid en al helemaal niet voor de bio based economie.

    1. Tuurlijk hebben beleidsmakers geen idee waar ze mee bezig zijn… ze hebben net als wetenschappers maar 1 facet van de materie in de kijker. De gemiddelde landbouwer moet het overzicht over het gehele vraagstuk hebben. Een proces inregelen doe je door aan alle knopjes te draaien tot het optimaal is, politiek en wetenschap draaien aan een knopje en laten de rest het maar opsoppen.

  2. Ik ben geen dier en mineralen(uitstoot)specialist. Heer Braakman geeft het al aan,maar toch even een vraag/opmerking. Ik heb de revolutie eind jaren 60 van de vaste mest met stro- naar de drijfmest bovengronds toegediend(hoe meer m3 per ha hoe harder dat het groeide)naar de mestinjectie met bijbehorende max.toelatingen nog meegemaakt…Hoe staan we er voor als we onze focus (weer)zetten op: vaste mest(stromest) met daarnaast vanzelfsprekend als gevolg daarvan de bijbehorende dunne fractie. We zullen er bij de dierenactivisten in ieder geval heel wat wind mee uit de zeilen nemen.

Beheer
WP Admin