NAK-keurmeester in het veld. De NAK heeft de eerste keuringsronde afgerond. Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

NAK: 3,8 % van pootaardappelareaal in klasse verlaagd

In de eerste ronde van de veldkeuring van pootaardappelen is 1.572 hectare ofwel 3,8 % van het areaal in klasse verlaagd.

Dat meldt keuringsdienst NAK. De meeste verlagingen vinden plaats op bacterieziek. Deze cijfers liggen ongeveer in lijn met die van teeltjaar 2016. Toen was tot begin juli 4% van het areaal in klasse verlaagd. Tot nu toe is 0,5% van de pootaardappelpercelen definitief afgekeurd, tegenover 0,7% in dezelfde periode vorig jaar.

Bacterieziek belangrijkste reden

De belangrijkste reden voor een klasseverlaging is bacterieziek, dat gold voor 62% van de gevallen. De klasseverlaging vanwege virusziek bedraagt 6% van het in klasse verlaagde areaal. Opmerkelijk is dat ook al percelen in klasse verlaagd zijn vanwege het voorkomen van primair virusziek, dat zijn in het veld besmette planten. Het verlagingspercentage op virus ligt wel lager dan in 2016, toen was in deze periode 21% van de verlagingen het gevolg van te veel viruszieke planten.

NAK-keurmeester in het veld. De NAK heeft de eerste keuringsronde afgerond. Foto: Mark Pasveer

NAK-keurmeester in het veld. De NAK heeft de eerste keuringsronde afgerond. Foto: Mark Pasveer

Het percentage verlagingen om overige redenen ligt op 32. De voornaamste reden voor verlaging is hier de raszuiverheid. Er zijn veel percelen waarin opslagplanten uit vorige teelten staan.

Beheer
WP Admin