Akkerbouwer Klaas Schenk is pootgoedteler en zit in een gebied waar verzilting een grote rol speelt. Hij past een pakket aan maatregelen toe, waaronder peilgestuurde drainage. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenCommentaar

‘Naast stikstof-hordenloop gebeuren er ook inspirerende dingen’

Hoopvolle geluiden uit de praktijk.

Extreme droogte en een voortslepend stikstofprobleem kleuren deze zomer. De nieuwste hobbel ligt in Brussel: de Europese Commissie ziet de ‘woest aantrekkelijke’ opkoopregeling als staatssteun. Afloop van dit gevecht is nog onduidelijk. Nederland heeft eerder aan het kortste eind getrokken, denk aan de invoering van de fosfaatrechten, die een jaar uitgesteld moest worden vanwege de staatssteunregeling. Het is te hopen dat het kabinet deze stoeipartij wel wint. Anders is er opnieuw een reden om boos te worden. Dan komt immers wel het zuur maar niet het zoet van het versnelde stikstofbeleid.

Je zou bij deze stikstof-hordenloop vergeten dat er ook inspirerende dingen gebeuren. Daarvoor moet je het veld in, naar de praktijk. Daar blijkt dat op beide urgente onderwerpen: droogte én stikstof/mest mooie ontwikkelingen gaande zijn. Die komen in weekblad Boerderij van deze week uitgebreid aan de orde.

Peilgestuurde drainage

Pioniers op het gebied van drainage merken de voordelen van noviteiten als peilgestuurde drainage en omgekeerde drainage. Ze vangen daarbij drie vliegen in een klap: minder droogteschade, minder uitstoot van CO2 uit de bodem en minder bodemdaling. Dat verdient dus navolging. Oké, het is niet overal dé oplossing en niet overal toepasbaar. Ook is het niet dé remedie tegen de hier en daar rampzalige droogte van dit jaar. Maar het draagt wel bij. De ervaringen zijn goed en smaken naar meer. Helaas is er één sta-in-de-weg. En laat dat nu eens niet het geld zijn, maar de stemming in de sector. Die is er nu niet naar om je nek uit te steken voor zo’n verhaal.

Vakbeurs AgroTechniek Holland (ATH)

De praktijk biedt ook op ander terrein inspiratie. Wat te denken van de ATH die half september weer gehouden wordt. Iets om naar uit kijken! Verder bewijzen de projecten Vruchtbare Kringloop her en der dat met toewijding en vakkennis bijsturing mogelijk is van de bedrijfsvoering. Er is meer mogelijk op het gebied van mineralenbenutting, efficiënter rantsoen en eiwit van dichtbij. Heel inspirerend, ook hier zit meer in.

Een beetje hoopgevend was ten slotte het werkbezoek van twee ministers aan boeren langs de Duitse grens. Daar bleek in ieder geval dat een inhoudelijk en goed gesprek tussen boeren en overheid mogelijk is. En er gloorde zelfs een soort van maatwerk-ontsnapping voor de grensboeren: niet álle gebieden hoeven snel onder die gehate kritische depositiewaarde. Kijken naar wat er echt in de praktijk aan de hand is, lijkt ook hier perspectief te bieden.

Beheer
WP Admin