Hof van Saksen. <br /><em>Foto: Koos Groenewold</em> AlgemeenNieuws

Mogelijk schikking in zaak Hof van Saksen

LTO Noord en een groep van 70 agrariërs onderhandelen over een schikking in de Hof van Saksen-zaak. De onderhandelingen volgen op een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland in de zaak over het recreatiepark.

Die oordeelde eerder in een tussenvonnis dat de vereniging LTO Noord en LTO Noord Verzekeringen aansprakelijk zijn voor beleggersschade.

Claim van €4 miljoen voor LTO Noord

De boeren en gepensioneerde agrariërs hebben samen een claim bij LTO Noord en LTO Noord Verzekeringen neergelegd van meer dan €4 miljoen. Jaren geleden ging een groep van circa 700 investeerders akkoord met een schikkingsvoorstel. De groep kreeg 15 procent van de inleg terug. Het is de vraag of de overgebleven groep boeren akkoord zal gaan met minder dan veel hoger percentage.

Individuele beoordeling schade

De rechtbank stelde in augustus vorig jaar dat schade moet worden vergoedt. Per geval wordt nu onderzocht voor hoeveel schade de organisaties aansprakelijk zijn. De boeren treden niet onder een stichting op, maar worden vertegenwoordigd door hetzelfde advocatenkantoor en zijn voortdurend in overleg. De LTO-organisaties willen vermoedelijk alleen een deal als iedereen tekent.

Pensioengeld in recreatiepark gestoken

Na advies en bemiddeling van WLTO-verzekeringen, later LTO Noord Verzekeringen, kochten agrariërs en ex-agrariërs obligatieleningen in het Drentse recreatiepark Hof van Saksen. De obligaties kostten €5.000. Beleggers werd een couponrente van 8 procent beloofd. De vastgoedontwikkelaar achter het recreatiepark ging failliet waarmee de stukken waardeloos werden. Het was voor veel boeren pensioengeld.

Beleggingsadvies van bedrijf of belangenbehartiger

De rechtbank oordeelt dat WLTO Verzekeringen is opgetreden als effectenbemiddelaar en adviseur. Bovendien was voor boeren en tuinders niet altijd duidelijk of het beleggingsadvies van een commercieel bedrijf of hun belangenbehartiger kwam. LTO Noord heeft de woordvoering over het dossier neergelegd bij HuijskensBickerton, een Amsterdams PR-bureau gespecialiseerd in reputatiemanagement.

Als de partijen niet voortijdig tot een schikking komen, zal de rechtbank in Haarlem op 10 mei opnieuw een zitting organiseren om de beoordeling van de 70 aparte dossiers te bespreken.

Beheer
WP Admin