Loonbedrijf Dekker-Haartsen uit Biervliet werd ingeschakeld om het plantwerk te verrichten met een getrokken 4-rijige Miedema snarenbedplanter. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Moeizaam aardappelen poten door taaie Zeeuwse grond

De zwaardere Zeeuwse gronden zijn dit jaar moeilijk te bewerken. Pootgoedteler Hans Risseeuw in Oostburg was twee weken eerder begonnen met het poten van zijn aardappelen maar moest stoppen vanwege de nattigheid onderin. Nu wordt met vereende freeskracht het pootgoed alsnog in de grond gestopt.

Terwijl Ivo Haartsen het pootgoed plant, probeert Hans Risseeuw de zware grond klein te krijgen met frontfrees en wortelbeddenfrees achter de trekker. En dat voor de tweede keer. Feitelijk wordt de grond dus vier keer gefreesd.

Op de voorgrond nog de erg kluiterige ruggen die veertien dagen eerder waren geplant en reden waren om te stoppen. Daarachter de ruggen die nu zijn geplant na intensief freeswerk. Het in het najaar geploegde land werd eerst met de Fronterra vlak gemaakt. De nattigheid onderin deed het plantwerk uiteindelijk de das om.

Op een deel van het perceel stonden vorig jaar bieten met daarna gele mosterd. Daar werd de vorige foto gemaakt. Op deze foto wordt gefreesd en geplant op een deel waar graszaad stond.

Een indruk van de bodemsituatie in de graszaadstoppel. De kluit is goed doorworteld maar wel taai. Dit is van ongeveer 10 centimeter diepte.

Risseeuw teelt op 17 hectare drie aardappelrassen in verschillende klassen voor vermeerdering. Om het tal per plant te bevorderen, behandelde hij een deel van het plantgoed met Talent en een deel met een kistendraaier.

Het pootgoed heeft, doordat het noodgedwongen twee weken buiten heeft gestaan, behoorlijke kiemen ontwikkeld. Goed is te zien dat waar de oorspronkelijke kiemen zijn verwijderd nu meerdere kiemen staan.

De tot nog toe geplante klasse is bijna op en Risseeuw houdt er in de plantbak oog op dat de laatste poters verdeeld worden over de vier rijen.

Voor de volgende klasse wordt geplant, wordt het einde van het perceel gemarkeerd en twee meter vrij gehouden voor de volgende klasse. Risseeuw plaatst de markering en Haartsen controleert het snarenbed op achtergebleven poters.

Risseeuw controleert tussentijds de ligging van de poters. 16,5 cm onderling en ongeveer gelijk met maaiveld. Met het opfrezen van de ruggen wacht hij tot het heeft geregend en als dat te lang duurt, zet hij zijn sproeiboom in die tot 76 meter kan beregenen.

Door de goede voorbereiding zal ondanks de moeizame start op deze grond een goede oogst te verwachten zijn. Voorlopig is Haartsen nog niet klaar met het plantwerk.

Beheer
WP Admin