AkkerbouwOpinie

Moedermelk bedreigt glyfosaat

In de Verenigde Staten is een actie gaande van verontruste moeders. Deze kon wel eens invloedrijker zijn dan de lobby van Monsanto.

Enkele maanden geleden ondertekende president Obama de nieuwe Amerikaanse landbouwwet. Boze tongen beweren dat in deze wet stiekem een pagina is toegevoegd. Deze pagina zou fabrikanten van RoundupReady (RR)-gewassen vrijpleiten van aansprakelijkheid voor de gevolgen van de teelt van RR-gewassen en het gebruik van producten gemaakt van RR-gewassen.

De resultaten van een eerste officieel onderzoek naar de vermeende ophoping van glyfosaat in levende organismen zijn gepubliceerd door  de organisaties Moms Across America en Sustainable Pulse. Deze publicaties tonen aan dat het ophopen van glyfosaatverbindingen in levende organismen bij vrouwen geen theoretisch verhaal meer is. Enkele van de conclusies rechtvaardigen grondig, epidemiologisch onderzoek, ook in Europa.

De kaart (zie onder) geeft aan waar de onderzochte moedermelk weg kwam en waar waarden gemeten zijn boven de detectiedrempel van 75 ug/l. Met vrij grote zekerheid is aan te nemen dat er onder deze drempelwaarde ook nog besmetting aanwezig is.

De gevonden concentraties, variërend tussen 76 ug/l en 166 ug/l, zijn 760 tot 1.600 keer hoger dan de Europese drinkwaternorm voor individuele bestrijdingsmiddelen toestaat. Ze zijn ook lager dan het maximum niveau van 700 ug/l zoals toegestaan in de Verenigde Staten. De Amerikaanse norm is echter vastgesteld door de Amerikaanse milieuwaakhond EPA, op basis van de nu foutief gebleken aanname dat glyfosaat zich niet ophoopte in levende organismen.

Ook urine bevat glyfosaat

Bij dit onderzoek werden tegelijkertijd urinemonsters genomen. Deze zijn op glyfosaatresiduen getest. Het resultaat daarvan is nog alarmerender. In 35 monsters werd een tien keer hogere waarde vastgesteld dan eerder vastgesteld in een onderzoek van Friends of the Earth in Europa. Deze onderzoeken tonen aan dat zowel Monsanto als supranationale organisaties het bij het verkeerde eind hebben met betrekking tot ophoping van glyfosaat.

Onderzoeksautoriteiten dringen er nu bij het Amerikaanse ministerie van landbouw Usda en milieuwaakhond EPA dan ook op aan dat er in ieder geval een tijdelijke stop komt op het gebruik van glyfosaat en glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen. Dat moet voorkomen dat gedurende het onderzoek niet meer problemen met ‘vervuilde’ moedermelk kunnen ontstaan, of misschien nog wel erger door de accumulatie van glyfosaat in het lichaam van mens en dier.

Ophoping ook bij mannen en dieren

De resultaten tot nu toe wijzen vooral op ophoping van glyfosaatverbindingen bij vrouwen, iets wat altijd ontkend is door de industrie en overheden. De urinebemonstering in combinatie met een Europees onderzoek gaan duidelijk in de richting van bio-accumulatie bij mannen, met alle gevolgen van dien. Uit eerdere Franse en Canadese onderzoeken rees al het vermoeden dat glyfosaat of residuen ervan onvruchtbaarheid in de hand werken.

Duitse onderzoeken wijzen in de richting van bio-accumulatie bij runderen. Deze is dan afkomstig van voer waarin RR-soja en RR-mais zit.

Beheer
WP Admin