Natuurgebied Engbertsdijksvenen in Overijssel.</p> <p><em>Foto: Ronald Hissink</em> AlgemeenNieuws

Ministerie en provincie kijken naar omwisselbesluit

Provincie Overijssel en het ministerie van Economische Zaken kijken of met een zogenoemd omwisselbesluit ruimte is te creëren voor de ontwikkeling van bedrijven bij natuurgebied Engbertsdijksvenen.

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft donderdag 14 april in de Tweede Kamer toegezegd dat hij daar met de provincie over wil praten. Hij voegt daaraan toe dat de provincie verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van het natuurbeleid.

Alternatieve beheermethoden voor boeren

Ondernemers in de omgeving van het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen komen in het gedrang nu de voor stikstof kwetsbare natuur wordt beschermd via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het omwisselbesluit houdt in dat boeren alternatieve beheermethoden kunnen gebruiken. Deze komen dan in de plaats van de maatregelen die al door de provincie zijn vastgesteld in het beheerplan voor het natuurgebied.

De staatssecretaris heeft eerder in brieven aan de Kamer laten weten dat de mogelijkheden voor alternatieven in dat gebied uitgeput lijken. CDA en SGP willen dat de staatssecretaris samen met de provincies ook kijkt naar ontbrekende kennis bij de uitvoering van het PAS.

Beheer
WP Admin