Stalklimaat is standaard onderdeel van de NVWA-controle. Minister Adema sluit niet uit dat de normen wettelijk worden. - Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

Minister sluit vastleggen normen stalklimaat niet uit

De open normen voor stalklimaat worden door WUR in opdracht van LNV onderzocht. De minister sluit een wettelijke norm niet uit.

Minister Adema van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) sluit niet uit dat er normen voor stalklimaat wettelijk worden vastgelegd. Dit schrijft hij in een antwoord op Kamervragen.

Momenteel gelden er open normen voor stalklimaat waar de NVWA op controleert. De inspecteur-generaal van de NVWA adviseerde eerder al om een limiet voor ammoniak- en kooldioxideconcentraties in wet- en regelgeving op te nemen.

Indicatoren voor stalklimaat

Minister Adema wil eerst een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) naar goede indicatoren rond stalklimaat afwachten voordat er eventuele wettelijke normen komen. WUR onderzoekt of de mogelijkheden om te bepalen of stalklimaat schadelijk is aan te scherpen en te verduidelijken zijn. De uitkomsten van dit onderzoek komen binnenkort is de verwachting.

Aan de hand van dit onderzoek bekijkt de minister of aanpassing van het protocol leidt tot een goed handhaafbare norm. Tevens bekijkt de minister dan of het wenselijk is om tot een wettelijke norm te komen. Dit in plaats van de nu geldende open norm van 30 ppm ammoniak en 2.000 ppm kooldioxide. De European Food Safety Authority (Efsa) adviseerde afgelopen zomer in een rapport over het welzijn van varkens dat ammoniakconcentraties onder de 10 tot 15 ppm zouden moeten liggen.

Ventilatie in stallen

Partij voor de Dieren vroeg ook aan de minister of het klopt dat er sprake is van minder ventilatie in de wintermaanden vanwege de hoge energiekosten. De minister kan dit niet bevestigen. Ook geeft Adema aan geen aanleiding te zien om de huidige ammoniakconcentraties in stallen in kaart te brengen.

Meer artikelen over varkensstallen lezen? Bekijk de themapagina hier.

Reacties

Beheer
WP Admin