Foto: Marten Sandburg Fotografie AlgemeenNieuws

Minder veebedrijven met hoge uitstoot fijn stof

Het aantal veebedrijven dat de grenswaarden voor uitstoot van fijn stof overschrijdt is met 9 afgenomen naar 33.

Dat blijkt uit de lijst met vergunningplichtige bedrijven die het ministerie van landbouw heeft gepubliceerd.

Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de resultaten van de berekeningen die het RIVM heeft uitgevoerd voor de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De bedrijven op de lijst overschrijden één of meer van de grenswaarden voor fijn stof (PM10). Bedrijven mogen met het 24-uurgemiddelde de grenswaarde van 50 μg/m3 niet meer dan 35 dagen per kalenderjaar overschrijden.

Lijst telde in 2015 nog 72 bedrijven

In 2015 stonden nog 72 bedrijven op de lijst. Zodra veehouderijen door het nemen van technische maatregelen of om andere redenen de normen niet meer overschrijden, worden ze van de lijst gehaald.

Beheer
WP Admin