Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Minder subsidieaanvragen bij scherpere voorwaarden

Bijna de helft (43%) van alle boeren gaat geen Europese landbouwsubsidie aanvragen als de voorwaarden te veel worden aangescherpt. 47% van alle boeren noemt het aanscherpen een slechte zaak.

Dit blijkt uit een onderzoek van Agrio uitgeverij waar 430 boeren aan meewerkten.

Voor 80% van de boeren die meewerkten aan het onderzoek, is landbouwsubsidie belangrijk (43%) of heel belangrijk (37%). Driekwart van het aantal boeren zal altijd een toeslag aanvragen, ook als deze in de komende GLB-periode zal dalen.

Niet in verhouding met opbrengst

Boeren vinden dat zij nu al aan veel voorwaarden moeten voldoen om subsidie te krijgen. Bij nog strengere voorwaarden staat dat niet meer in verhouding met de opbrengst, vinden zij. Boeren nemen nu al maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren (87%). Andere maatregelen zijn het verbeteren van het dierenwelzijn (50%), waterkwaliteit (48%) en het beheren van landschapselementen (47%).

De hectaretoeslag bedraagt € 267. Boeren die voldoen aan vergroeningsmaatregelen krijgen daarbovenop nog eens € 115 bij. In 2018 werd ruim € 660 miljoen verdeeld onder ongeveer 45.500 aanvragen in de vorm van een hectaretoeslag.

Beheer
WP Admin