<em>Foto: Ronald Hissink</em> AlgemeenNieuws

Minder landbouwgrond naar nieuwe eigenaar

De grondmobiliteit is fors gedaald. Het aantal verkochte hectares landbouwgrond nam met 12 procent af. Gemiddeld steeg de grondprijs. Grasland werd wel iets goedkoper.

Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster, bewerkt door Boerderij. Het betreft hier een vergelijking van de periode september 2015 tot en met februari 2016 met het halfjaar daarvoor.

Woningmarkt trekt aan

De Nederlandse woningmarkt is het jaar goed begonnen. Volgens makelaarsorganisatie NVM neemt het aantal woningverkopen nog altijd toe en zitten de huizenprijzen nog steeds stevig in de lift. Dit geldt niet voor het agrarisch vastgoed. Het is rustig op de grondmarkt, uitzonderingen nagelaten.

Normaliter neemt de grondhandel toe in deze periode. Landbouwgrond die voor 15 mei in gebruik is kan voor 2016 gebruikt worden voor de verzilvering van betalingsrechten, mestafzet en voor de teelt van gewassen. Andere jaren nam juist de handel toe in de eerste maanden van het jaar. Daar is nu geen sprake van.

Waarde grasland omlaag

De gewogen gemiddelde grondprijs ligt in de periode september 2015 tot en met februari 2016 op ruim €60.000 per hectare. Dat is 6 procent meer, vergeleken met de zes maanden daarvoor.

Grasland is in de bovengenoemde periode één procent in waarde gedaald, ten opzichte van het halfjaar daarvoor. De landelijke gemiddelde prijs voor grasland ligt nu op bijna €51.000 per hectare.

De handel in grasland nam fors af. In de genoemde periode daalde het aantal transacties met 11 procent tot bijna 850. Het totaal verhandelde areaal grasland daalde 30 procent tot ruim 2.250 hectare. Het gaat hier om transacties waarvan bekend is dat het uitsluitend gaat om grasland. In werkelijkheid zal er meer grasland zijn verhandeld, bijvoorbeeld in combinatie met bouwland.

Prijs bouwland 7 procent omhoog

Een hectare bouwland bracht in de periode september 2015 tot en met februari 2016 gemiddeld 7 procent meer op ten opzichte van de 6 maanden daarvoor. De gemiddelde prijs van bouwland ligt nu op €67.000 per hectare.

Ook de handel in bouwland ligt op een lager pitje dan normaal. Tussen 1 september 2015 en 29 februari 2016 wisselde bijna 2.500 hectare bouwland van eigenaar. Dat is 5 procent minder vergeleken met het halfjaar daarvoor. Het aantal transacties daalde met 3 procent tot 600. Ook hier geldt: het gaat hier om transacties met uitsluitend bouwland. Gecombineerde transacties met bijvoorbeeld grasland zitten hier niet tussen.

Lees verder onder de kaart: ‘We hebben een overschot aan gebouwen.’

‘Lenen moeilijker’

Volgens de NVM is er op de grondmarkt een wisselend beeld te zien. In sommige gebieden is het extreem rustig, in andere loopt de handel goed door. Ard Klijsen, voorzitter van vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed heeft geen verklaring waarom grasland goedkoper is geworden. “Ik vind het te vroeg om te concluderen dat het komt door de fosfaatrechten. Wel zie ik dat melkveehouders moeilijker een financiering krijgen bij de bank, vanwege de lage melkprijs”, aldus Klijsen. Jouke Havinga, voorzitter van de sectie Agrarisch Vastgoed van VBO Makelaar, bevestigt dit.

‘Overschot aan gebouwen’

Volgens Havinga is de waardedaling van grasland een reactie op de snel stijgende grondprijs in de afgelopen jaren. Of de invoering van fosfaatrechten een oorzaak is wil hij niet bevestigen. Met de kennis van nu zegt Havinga dat niet grond goedkoper gaat worden, maar stallen waar het vee instaat. Als voorbeeld noemt hij een stal voor 400 koeien waar maar 180 stuks inlopen. “De waarde is dan in welke mate je de stal kunt benutten en niet het aantal boxen”, zegt hij. “We hebben een overschot aan gebouwen als je kijkt naar de oppervlakte van stallen en aantal toegestane dieren op basis van het huidige fosfaatplafond”, aldus de VBO-voorzitter.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin