Foto: ANP AlgemeenNieuws

Minder fouten bij uitgaven EU

De Europese Commissie maakt minder fouten met de besteding van Europese gelden.

Maar er worden op het gebied van de plattelandsontwikkeling nog steeds betalingen gedaan waarbij onregelmatigheden worden vastgesteld. Aan de andere kant blijft er een fors bedrag op de plank liggen (€ 276,3 miljard). Dat constateert de Europese Rekenkamer in haar jaarverslag over de Europese uitgaven in 2017.

Realistisch zijn over begroting

President Klaus-Heiner Lehne van de Europese Rekenkamer zegt dat de Europese Unie niet al te hoge verwachtingen moet wekken. In zijn voorwoord bij het jaarverslag zegt hij dat de totale EU-begroting niet meer bedraagt dan ongeveer 1% van het bruto nationaal inkomen van de Europese Unie. Dat zou de Europese Unie tot bescheidenheid moeten brengen. De EU moet realistisch zijn over wat ze kan doen met de middelen die haar worden toevertrouwd, vindt Lehne.

Minder onregelmatigheden

De controleurs van de Europese Rekenkamer vinden minder onregelmatigheden bij de uitgaven dan eerder. Het geschatte foutenpercentage is 2,4% in 2017. In 2015 werd dat nog op 3,8% geschat.

De Europese Rekenkamer keurt de begroting niet af. Volgens de controleurs geven de rekeningen van de EU een getrouw beeld van de financiële situatie van de EU. Een aanzienlijk deel van de uitgaven vertoonde geen fouten die invloed hebben op de uitgaven.

Beheer
WP Admin