Foto: Canva AlgemeenNieuws

Miljoenen voor onderzoek stressbestendige planten

De overheid stelt ruim € 20 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar het vergroten van de weerbaarheid van landbouwgewassen via micro-organismen in het wortelstelsel.

Dat heeft het ministerie van OCW bekend gemaakt.

In het zogeheten MiCRop-project willen de wetenschappers uitzoeken hoe planten onder stress nuttige wortelmicro-organismen aantrekken. Daarover is nog veel onbekend. Planten herbergen en voeden miljarden micro-organismen op hun wortels. In ruil daarvoor ondersteunt dat zogeheten wortelmicrobioom de plant door verbetering van de opname van voedingsstoffen, de tolerantie voor omgevingsstress, en door bescherming te bieden tegen ziekten en plagen. Het onderzoek richt zich op deze eigenschappen en op de vraag hoe die ingezet kunnen worden voor de ontwikkeling van stressbestendige gewassen die minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben.

Programma Zwaartekracht

Het onderzoek gebeurt in samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en Wageningen UR. Het toegekende bedrag maakt deel uit van in totaal € 114 miljoen die vanuit het programma Zwaartekracht zijn toegekend aan 6 onderzoeksprogramma’s op verschillende terreinen. Met het geld kunnen onderzoekers 10 jaar universitair toponderzoek doen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) deed de selectie.

Beheer
WP Admin