Foto: Hans Banus RundveeColumn

MIA-aanvragen: loop niet voor de muziek uit

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland blijkt dat een biologische melkveehouder geen Milieu Investeringsaftrek (MIA) krijgt voor de bouw van een nieuwe stal.

En dat is zuur. Als hij de stal namelijk twee jaar later had gebouwd, had hij wél recht gehad op de aftrekpost van € 85.000. Dit is een wel heel vreemd resultaat van het oordeel van de rechtbank.

De biologische melkveehouder in kwestie investeert in september 2016 in een nieuwe stal voor melkvee en jongvee. De investering bedraagt ruim € 300.000 en de bijbehorende MIA bedraagt bijna € 85.000.

Ben je als ondernemer echt vernieuwend bezig en loop je voor de muziek uit, dan vis je dus achter het net

Belastinginspecteur weigert aftrek

Eind 2016 meldt de boer de investering voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Maar het RVO bericht hem dat de investering daar niet voor in aanmerking komt.

Als hij in de belastingaangifte voor het jaar 2016 toch een MIA claimt van bijna € 85.000, weigert de belastinginspecteur de aftrek. Dit omdat de stal niet voldoet aan de omschrijving ‘stal voor biologische veehouderij met vermindering van de ammoniakemissie’, code A2201 van de Milieulijst 2016.

Geen terugwerkende kracht

Vervolgens stelt de rechtbank Gelderland de fiscus in het gelijk. Het door RVO aan de inspecteur gegeven advies is juist. Dit oordeel blijft staan, ook als de boer op grond van de Milieulijst 2018 mogelijk wel recht zou hebben op de MIA. Aan de Milieulijst van enig jaar valt geen terugwerkende kracht toe te kennen.

Dit is een heel erg vervelende uitspraak. De MIA is bedoeld om innovatie in ‘schone’ bedrijfsmiddelen te stimuleren. Ben je als ondernemer echt vernieuwend bezig en loop je voor de muziek uit, dan vis je dus achter het net omdat ‘jouw’ bedrijfsmiddel pas later op de lijst gezet wordt. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van deze regeling.

Beheer
WP Admin