AkkerbouwNieuws

Metam-natrium onder voorwaarden toegestaan

Wageningen – Onder strikte voorwaarden is het gebruik van het grondontsmettingsmiddelen op basis van metam-natrium weer toegestaan. Dat meldt het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb).

Op 28 mei verbood staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma per direct het gebruik van metam-natrium, nadat uit onderzoek bleek dat omwonenden en agrariërs bij het gebruik van het middel mogelijk gezondheidsrisico’s lopen.

Naar aanleiding van de schorsing heeft de toelatingshouder nieuwe wetenschappelijke informatie aangeleverd. Daarnaast is vanwege een herregistratie dezelfde informatie aangeleverd aan de Belgische toelatingsautoriteit. De beoordeling van de gegevens heeft dan ook in nauwe samenspraak met België plaatsgevonden.

Hieruit blijkt dat de betreffende middelen veilig kunnen worden gebruikt met aanvullende, strikte voorwaarden:

– Een onbehandelde bufferzone van 150 meter tussen behandeld perceel en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals winkels, scholen, bedrijven en kantoren.

– Het perceel moet direct na behandeling minstens veertien dagen afgedekt worden met VIF (virtually

impermeable film).

– Het middel moet op minstens 20 centimeter diepte ingebracht worden.

– Het maximaal te behandelen areaal is 1 hectare, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden.

Met deze beperkende voorwaarden zijn geen risico’s te verwachten voor omwonenden of in het bijzonder voor omwonende kinderen. Bij het bepalen van deze grens is rekening gehouden met het feit dat de verspreiding van metam-natrium afhankelijk is diverse factoren, zoals de weerscondities tijdens en na gebruik.

Beheer
WP Admin