Foto: Canva PluimveeBlog

‘Met stagelopers werken aan hun leerdoelen’

Stagelopers of zoals onze jongelui ze bij tijd en wijle noemen als er iets mis gaat: ‘stageslopers’. Je beleeft van alles met ze.

Van helemaal verliefd zijn op de geiten zonder ander werk te zien, tot trekkers en aardappelrooiers die boven een sloot hangen. Of een heftruck die met zijn lepels in de muur van de vleeskuikenstal staat, omdat er net even te laat op de rem werd getrapt.

Sterke verhalen

De bijzondere belevenissen zijn voedsel voor sterke verhalen met een grote glimlach. Waar het ons om gaat, is dat je de jongelui voorbereidt op een functie in de agrarische wereld, of dat nu is voor de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (BB), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB), de gemengde leerweg (GL) of op mbo-niveau 1, 2, 3 of 4 of hbo. Inzetten naar hun eigen kunnen, is belangrijk. En mocht er iets misgaan: direct melden.

Thuis worden we er niet zo bij betrokken, maar jullie bespreken alles aan tafel

We maken tijd vrij aan de keukentafel om te zorgen dat ze op tijd hun verslagen kunnen inleveren. Ze krijgen van ons alle technische en financiële cijfers om dat goed te kunnen doen. Elk jaar levert dat mooie gesprekken op. Soms krijgen we de opmerking: “Thuis worden we er niet zo bij betrokken, maar jullie bespreken alles aan tafel.” Dat ervaren wij als een compliment.

Wat wil je leren?

We vragen aan het begin van de stage: wat zou je graag willen leren op ons bedrijf? Ook dit jaar hebben we dat gevraagd aan onze twee stagelopers: Joppe van Terra MBO Groningen tweede klas en Manon van Terra MBO Emmen. Zij mag haar proeve van bekwaamheid hier afleggen. Joppe heeft aangeven dat hij graag meer zelfstandig wil werken na instructie en niet alleen toekijken. Manon heeft gezegd dat ze graag naast de akkerbouw meer over het vleeskuikenbedrijf wil leren. We proberen haar te betrekken bij de beslissingen die we in het bedrijf nemen en bij gesprekken over investeringen. Ondertussen leren we haar ook gewoon het controlewerk. Ze valt met de neus in de boter door onze omschakeling naar het één ster Beter Leven-keurmerk.

We proberen een jaar aan hun leerdoelen te werken. Maar eerst gaan we kerstfeest vieren, met voor de jongelui een kerstpakket.

Beheer
WP Admin