RundveeAchtergrond

Melkveehouder in vizier, maar niet op korrel Wakker Dier

Wakker Dier zit de zuivelsector op de huid vanwege vermeende sturing van wetenschappelijke publicaties. Met name een door de Nederlandse Zuiverorganisatie (NZO) gesponsord onderzoek van Wageningen UR over de gunstige effecten van melk moet het nu ontgelden.

Het is echter niet specifiek of vooral op de zuivelsector gericht, nuanceert Sjoerd van de Wouw van Wakker Dier. ”Wij ergeren ons vooral aan de te nauwe verstrengeling van voedingsindustrie en wetenschap. Daar hebben organisaties als de KNAW (Academie van Wetenschappen) en de SER (Sociaal-Economische Raad) eerder al kritiek op geuit. Dat hielp weinig, maar Wakker Dier is vastbesloten de kat de bel aan te binden. ”Het mag niet zo zijn dat wetenschappelijk onderzoek en universiteiten gaan fungeren als reclamebureau voor de voedingssector,” stelt Van de Wouw

Het is dus niet zo dat jullie na de intensieve veehouderij nu de melkveehouderij en zuivel op de korrel nemen?
”We hebben op zich niets tegen de melkveehouderij. We zien dat er een verschil is tussen de melkveesector en de andere sectoren in de omgang met dieren en de benadering van duurzaamheid. Dat betekent niet dat we alles in de melkveesector goed vinden.”

Zoals?
”We vinden het slecht dat de weidegang nog steeds niet goed is geregeld. Op zich is het mooi dat FrieslandCampina extra maatregelen wil nemen om weidegang te belonen, maar ik denk niet dat het voldoende is om de tendens te keren. Door de komst van steeds meer grote stallen gaan steeds meer koeien uit de wei.”

De melkveehouderij en zuivel zijn dus niet resoluut genoeg?
”We zien dat de sector de koe wel in de wei wil houden, maar ze wil er geen offers voor brengen. Dat is echt een hele grote fout. Weidegang is enorm belangrijk voor het imago van de sector. Voormalige minister van landbouw Cees V eerman heeft daar al lang geleden de vinger bij gelegd, maar tot beslissende actie komt het niet.”

Waarom is weidegang voor jullie en voor de burger zo belangrijk? Als folklore, of vanwege het mooie plaatje als je met je auto over de snelweg rijdt?
”Burgers vinden koeien in de wei om tal van redenen belangrijk. Ze vinden inderdaad dat het past bij het beeld van het Nederlandse landschap, maar het gaat ook om dierenwelzijn. Ze willen zien dat de koeien het goed hebben.”

Maar koeien in de wei zijn duur en het maakt de melkveehouderij minder efficiënt.
”Ik maak me altijd boos als bestuurders en andere verantwoordelijken zeggen: de burger wil iets, maar wil er niet voor betalen. Dan zeg ik dat ze in de zuivelsector hun marketingorganisatie moeten opschudden en degenen moeten ontslaan die hebben gezorgd dat de prijzen te laag zijn. Kijk naar de prijzen die consumenten betalen voor Sourcy, bronwater bij Bunnik uit de grond, of voor een blikje kattenvoer.”

Beheer
WP Admin