RundveeNieuws

Melkprijs Delta Milk stijgt licht in januari

Bleskensgraaf – De nieuwe melkprijs van Delta Milk is in januari vastgesteld op € 35,70 per 100 kg exclusief btw, uitgaande van 4,41 % vet en 3,47 % eiwit.

Dat is een lichte stijging ten opzichte van december (€ 35,64). Delta Milk houdt wederom vast aan de stelregel minimaal de garantiemelkprijs van FrieslandCampina te betalen.

Voorzitter Teunis Sterk van Delta Milk: ,,Hiermee beginnen we het jaar ruim 5,5 cent per liter hoger dan in januari 2010.” In januari 2010 was de melkprijs van Delta Milk € 30,06 per 100 kilo. Dit is een omrekening, als ware dit de prijs van ledenmelk, want in het eerste kwartaal ontving Delta Milk nog geen melk van leden. De berekende prijs dient ertoe de leden van Delta Milk een compleet beeld te geven.

Beheer
WP Admin