De melkaanvoer is nauwelijks nog groter dan vorig jaar. - Foto: Hans Prinsen RundveeAchtergrond

Melkaanvoer nog maar 0,1% hoger dan vorig jaar

De melkaanvoer is in november verder teruggelopen. De stijging ten opzichte van vorig jaar is zelfs bijna verdwenen, blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In de afgelopen maanden daalde de melkaanvoer al en nu ligt de melkaanvoer bijna gelijk aan de melkaanvoer van vorig jaar november. Er werd vorige maand 1.112 miljoen kilo melk geleverd; dit is 41,5 miljoen kilo minder dan de melkaanvoer in oktober. November telt echter ook een dag minder dan oktober; gemiddeld werd er in november 37,09 miljoen kilo melk per dag geleverd, in oktober was dit 37,24 miljoen kilo. De dagaanvoer ligt daarmee op het laagste punt sinds november vorig jaar; toen werd 0,1% minder melk geleverd dan november dit jaar.

Vetgehalte flink gestegen

Het vetgehalte is in november wel flink gestegen naar 4,55% en ligt daarmee 0,11% hoger dan in oktober en 0,07% hoger dan in november vorig jaar.

De afname van de melkaanvoer sluit aan bij het grote aantal slachtingen van melkkoeien in de afgelopen maanden. Melkveehouders moeten inkrimpen om aan de eis voor grondgebondenheid te kunnen voldoen en selecteren ook alvast voor eventuele maatregelen voor volgend jaar.

Verwachting: melkaanvoer neemt verder af

In totaal is er dit jaar 13.119 miljoen kilo melk geleverd, 1.005 miljoen kilo meer dan in dezelfde periode van vorig jaar, een stijging van 8,3%. Verwacht wordt dat de melkaanvoer verder afneemt.