Foto: Van Asseldelft Fotografie AlgemeenNieuws

Meerderheid Eerste Kamer positief over aanpassen Wet Dieren

De aangepast Wet Dieren lijkt door de Eerste Kamer te komen. Hoewel de Eerste Kamer volgende week nog gaat stemmen over het wijzigingsvoorstel van demissionair landbouwminister Piet Adema, is een meerderheid van de Eerste Kamer positief over de wijze waarop Adema het amendement van PvdD-Kamerlid Leonie Vestering wil vervangen.

De wetswijziging moet het mogelijk maken om de veehouderij dierwaardig te maken in 2040. Dit aan de hand van plannen van het Convenant dierwaardige veehouderij, die worden vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur. Stallen moeten worden aangepast aan het dier en ingrepen aan dieren, zoals couperen, worden uitgefaseerd.

Linkse partijen kritisch

Linkse partijen zijn kritisch. Zeker met het nieuwe hoofdlijnenakkoord van het beoogde nieuwe kabinet hebben GroenLinks-PvdA en PvdD grote zorgen over de uitvoering van de wet.

Senator Saskia Kluit (GroenLinks-PvdA) vindt dat de Eerste Kamer haar taak niet kan uitvoeren. Ze vindt dat er door het ontbreken van de onderliggende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) geen inzicht is in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het wetsvoorstel. Ook is niet duidelijk wat de kosten van het voorstel zijn. Omdat dit afhangt van de maatregelen die in de AMvB worden vastgelegd. Die inhoud daarvan is nog niet bekend. Doelstelling is dat deze via het Convenant dierwaardige veehouderij worden ingevuld.

Hoewel de voorstellen aan de verschillende sectortafels bij de onderhandelingen in het Convenant dierwaardige veehouderij in een ver gevorderd stadium zijn, houden de onderhandelende partijen hun kaarten nog tegen de borst. Dit zolang er onzekerheid is over de rol die de overheid kan spelen. Adema zegt tijdens het debat hier begrip voor te hebben.

BBB-Senator Wim Jaspers zegt ook te verwachten dat de doelstellingen aangepast zullen worden, nu er een nieuw kabinet komt, dat nadrukkelijk geen nationale koppen wil op Europees beleid. SP, GroenLinks-PvdA en PvdD vrezen daarom dat de wetswijziging in combinatie met het nieuwe kabinet vooral zal leiden tot uitstel van de invoering van een dierwaardige veehouderij.

Zorgen over uitvoerbaarheid

Adema weerlegt deze kritiek. “We hebben ook een deadline gesteld voor de AMvB’s. Het is volstrekt helder wanneer wij komen met de AMvB’s. Voor die tijd zal er dus ook een resultaat moeten liggen op de convenanttafel. Als dat niet zo, zal de minister het zelf moeten gaan invullen”, zegt hij. Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van de wet, per 1 juli van dit jaar, moeten de AMvB’s worden voorgelegd aan zowel de Tweede- als de Eerste Kamer.

Linkse partijen uiten ook hun zorgen over de uitvoerbaarheid van dierwaardige veehouderij, nu het beoogde nieuwe kabinet het transitiefonds wil schrappen. Adema wil hier inhoudelijk niet op reageren. Hij is nu nog minister en het hoofdlijnenakkoord heeft nog geen officiële status, aldus de minister. BBB-er Jaspers verwacht geen problemen; er wordt wel geld uitgetrokken voor landbouw en de ambities worden ook bijgesteld.

Beheer
WP Admin