Een schone omgeving van de koe leidt tot een lage besmettingsdruk en vermindert de kans op problemen met omgevingsbacteriën. - RundveeNieuws

Meer problemen uiergezondheid door omgevingsbacteriën

61% van bacteriën in onderzochte melkmonsters blijken omgevingsgebonden bacteriën.

Mastitisverwekkers kunnen omgevingsgebonden zijn of koegebonden. Er is ook een groep verwekkers die onder beide groepen gevoegd kunnen worden. Om te beoordelen welke bacteriën een rol spelen op het bedrijf kunnen veehouders onder meer de ‘Uddercheck’ van Hipra uitvoeren. In deze check worden twee uitslagen gegeven. De eerste is een uitslag welke bacteriën er in de tankmelk voorkomen. De tweede is een uitslag van aanwezigheid van bacteriën in de melk van een door de veehouder geselecteerde groep koeien. Hipra geeft in een kennisartikel aan dat zij vorig jaar 172 ‘Udderchecks’ van veehouders ontvangen heeft. Hieruit blijkt dat er 61% omgevingsgebonden bacteriën zijn. Dat strookt met verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat uiergezondheidsproblemen als gevolg van omgevingsgebonden kiemen toenemen, zo geeft Hipra aan.

Omgevingskiemen, zoals E. coli en Streptococcus Uberis, kunnen koeien vooral vanuit de omgeving besmetten. Maar ook andere coliformen, zoals Klebsiella en Serratia, zijn omgevingsbacteriën.

Uit 920 ‘Udderchecks’ in de periode 2013 tot en met 2017 blijkt dat Coagulase Negatieve Stafylococcen in die periode in bijna alle monsters is aangetoond. Dit komt omdat CNS een mastitiskiem is die uit een grote groep bacteriën bestaat waarvan een groot deel uit niet-pathogene, koe-eigen, bacteriën bestaat, zo meldt Hipra. E. coli nam een tweede plek in met gemiddeld 63% van de monsters. Bij de Streptococcus Uberis was een stijgende trend waarneembaar tot 51% van de monsters in 2017.

Schone omgeving

Voorkomen van besmetting met omgevingskiemen start met een hygiënische omgeving. Zorg dat de stal schoon is evenals de ligboxen. Laat koeien niet met open slotgaten gaan liggen na het melken. Vaccinatie kan een hulpmiddel zijn om de infectiedruk en ernst van ziekte te verminderen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief uiergezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin