PluimveeNieuws

Meer dan de helft kippen EU in verrijkte kooien

Bonn – Ruim de helft (55,7 procent) van de 378,49 miljoen in 2014 geregistreerde leghennenplaatsen in de EU-lidstaten is verrijkte kooi. Dit meldt Marktinfo Eier & Geflügel (MEG). In 2013 was het aandeel verrijkte kooi in het totaal aantal leghennenplaatsen 57,4 procent. Waar in 2014 het aandeel verrijkte kooi met 1,7 procentpunt terugliep, nam het aandeel vrije uitloop met 1,7 procentpunt toe tot 13,9 procent. Het aandeel scharrel was 26,6 procent, biologisch kwam uit op 3,8 procent.

Sinds 1 januari 2012 geldt in de EU een verbod op traditionele kooihuisvesting en moesten kooistallen worden omgebouwd. In de meeste landen ligt het zwaartepunt op kooihuisvesting (bijvoorbeeld in Spanje, Italië, Polen). Scharrelhuisvesting overheerst slechts in een aantal landen, bijvoorbeeld in Oostenrijk (69 procent), Zweden (65 procent), Nederland (64 procent) en Duitsland (62 procent). Het hoogste aandeel biologische leghenplaatsen is te vinden in Denemarken: het steeg van 19 procent in 2013 naar 22 procent in 2014.

Alle EU-lidstaten moeten één keer per jaar de maximale capaciteit van het aantal leghennen melden. Het werkelijk aantal gehouden hennen kan onder die maximale capaciteit liggen. De cijfers over 2014 hebben betrekking op alle EU-lidstaten, met uitzondering van Malta en Griekenland.