Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Meer aardappelen met variabele dosering bodemherbicide

Variabele plaatsspecifieke dosering van bodemherbiciden geeft in aardappelen een 2 tot 4% hogere opbrengst. Dat zegt Corné Kempenaar, onderzoeker bij Wageningen University & Research en projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Kempenaar sprak dinsdag op de praktijkdag NPPL in Dronten.

De meeropbrengst is het gevolg van minder stagnatie in de groei. “Behalve dat een bespuiting onkruid aanpakt, beïnvloedt die ook de groei van de aardappel. Het kan zomaar zijn dat een gewas aardappelen een kleine week op halve kracht groeit. Dat minimaliseren, is winst.”

Kempenaar hoort ook wel eens praten van 10% meeropbrengst door variabele bespuiting, maar dat vindt hij teveel.

Acceptatie precisielandbouw verdient aandacht

Sprekend over 20 precisietoepassingen bij NPPL-deelnemers in 2018 noemt hij reducties in gewasbeschermingsmiddelengebruik van 10 tot 80%, gemiddeld 23%. 80% reductie werd gehaald in aaltjesbestrijding met granulaat na zorgvuldige pleksgewijze bepaling van de schadedrempel. “De saldoverbetering varieerde van 0 tot licht positief.”
Voor een bredere acceptatie van precisielandbouwtechnieken in de boerenpraktijk moeten volgens Kempenaar nog wel stappen worden gezet. “Het moet gemakkelijker worden om ermee aan de gang te kunnen. Er is vanuit de praktijk nog wel een wens voor meer ‘plug & play’.”

Verder vreest hij dat variabele toedieningen belemmerd gaan worden door strengere regels rondom spuitdruk. “Dat is nog wel een ding om over na te denken”, aldus Kempenaar.