Marktinformatiesysteem iStep actief PluimveeNieuws

Marktinformatiesysteem iStep actief

Het Informatiesysteem Transparante Eierprijzen (iStep) is uitgebreid met een marktinformatiesysteem. Dit geeft de leghennenhouders die lid zijn van iStep meer inzicht in de ontwikkeling van het aantal hennen en daarmee in het te verwachten aanbod van eieren per houderijsysteem.

Die module Marktinformatie was al eerder aangekondigd en is nu, na een test door enkele bestuursleden van iStep, beschikbaar voor alle leden.

In de testfase draaide de module met ongeveer 2,5 miljoen hennen, nu kunnen de leden het marktinformatiesysteem vullen met hun gegevens. Als alle leden hun gegevens aan het datasysteem toevoegen, bevat het gegevens van ongeveer een derde van de Nederlandse leghennenstapel. Dat geeft een representatief beeld van de markt.

Invullen van bedrijfsinformatie

De leden/deelnemers wordt gevraagd informatie over hun bedrijf in te voeren: het aantal stallen, aantal dierplaatsen, aantal opgezette hennen, opzetdata en opzetleeftijd, productiewijze (scharrel, vrije uitloop, verrijkte kooi/kolonie, bio), eierkleur en de opzetdatum van het volgend koppel. Hoe meer deelnemers informatie invoeren, des te betrouwbaarder is de informatie die dit oplevert.

Die informatie over het aantal en de leeftijd van de hennen van de leden geeft lid-legpluimveehouders inzicht in het te verwachten aanbod van eieren, langer dan een jaar vooruit. Zij kunnen die informatie gebruiken bij het bepalen van een goed moment van opzetten van een volgend koppel, de soort hennen (wit/bruin) en eventueel het houderijsysteem. Dit levert de pluimveehouders, in combinatie met het eierprijsinformatiesysteem iStep, een sterkere handelspositie op met de ketenpartners.

Net als bij het eierprijsinformatiesysteem is de verzamelde informatie in de database uitsluitend beschikbaar voor leden die informatie verstrekken. Eerder zei iStep te verwachten dat het systeem eind maart/ begin april live zou gaan.

Beheer
WP Admin