Partner
Foto's: Corteva RundveePartner

Maisoogst 2023: ‘In de kuil én tijdens het uitkuilen is nog veel winst te behalen’

“De mais heeft deze zomer voldoende vocht gehad en staat er over het algemeen goed bij. Veehouders staan dan ook te springen om hun ruwvoer aan te vullen met verse mais. Om het vee optimaal te laten profiteren van die mais, is het belangrijk om de opbrengst maximaal te behouden in de kuil”, vertelt Arjan Geerets, adviseur bij Pioneer. “Voor het snel voeren uit de verse maiskuil was broei voorheen een grote uitdaging. Maar ook waar de kuil langer dicht kan blijven, is er nog voldoende winst te behalen. Zowel in de kuil als na het uitkuilen.”

Door het warme weer ging de afrijping de afgelopen weken snel, de vroegste maispercelen worden zelfs al gehakseld. Naar verwachting zal de maisoogst vanaf nu echt op gang komen. Geerets komt dan ook met een duidelijke boodschap: “Blijf goed en regelmatig controleren om het ideale oogsttijdstip te bepalen. Met het warme weer kan de DS van een maisplant met wel 6-7% per week toenemen. De afrijping kan plots heel snel gaan, dus wees alert.”

Hoger rendement in de kuil én na het inkuilen

“Veehouders doen er tijdens het groeiseizoen alles aan om bij het oogsten een zo hoog mogelijke opbrengst van hun maisperceel te halen. Dan is het erg zonde om te zien dat de kwaliteit van de oogst vaak niet maximaal behouden blijft, zowel in de kuil als na het inkuilen”, zegt Geerets. “Juist in die laatste stap van het ruwvoerproces valt er veel winst en rendement te behalen.”

Om deze winst te behalen, raadt Pioneer aan om altijd gebruik te maken van een inkuilmiddel. Geerets: “Veehouders zijn overtuigd van het belang van goed ruwvoer van eigen bodem. Toch gebruikt slechts 25-30% van hen inkuilmiddelen om de kwaliteit van de kuil te verzekeren. Het hoogste rendement behaal je door goed inkuilmanagement te combineren met het juiste inkuilmiddel.”

Ruwvoertekort aanvullen

Melkveehouders zitten over het algemeen krapper in het ruwvoer op dit moment, als gevolg van de droge zomer van 2022. Hierdoor zijn velen genoodzaakt om de maiskuil dit jaar vroeg te openen.

Voorheen betekende (te) vroeg openen een groot risico op broei en schimmels in de kuil. Met het nieuwe inkuilmiddel van Pioneer is dit risico verleden tijd: dankzij de bijzonder snelle broeiremming van 11C33 Rapid React kan de nieuwe maiskuil al na twee weken worden geopend, zonder dat dit een risico op broei oplevert. Op die manier kan de veehouder snel van eigen land voeren, en daarmee de ruwvoertekorten compenseren.

Tip: Mits de ruimte op het erf dit toelaat, is het mogelijk om met een klein deel van de nieuwe mais (bijvoorbeeld één hectare) een aparte kuil te maken en hier inkuilmiddel 11C33 op toe te passen. Door deze kuil eerst op te voeren, kan de rest van de huidige oogst apart ingekuild worden en kunnen deze kuilen langer dicht blijven.

Maximaal behoud van zetmeel in de kuil

“Beschik je over voldoende ruwvoervoorraad om de nieuwe kuil langer dan 4-6 weken dicht te houden, dan adviseren we inkuilmiddel 11A44”, aldus Geerets. “Dat je daarmee broei en schimmelvorming voorkomt is algemeen bekend, met dat doel wordt het meestal ook toegepast door veehouders”. Inkuilmiddel 11A44 heeft echter nog een ander belangrijk voordeel voor de maiskuil: “Dankzij dit middel kun je zetmeel maximaal behouden. Dat blijkt ook uit onderzoek van Groeikracht. Het inkuilmiddel kost dan wel 100 euro per hectare, maar doordat je meer zetmeel behoudt levert het ook 270 euro op. Dat is een nettowinst van 170 euro, waarbij de kwaliteit van je ruwvoer ook nog eens beter is. Ook wanneer het risico op broei en schimmelvorming laag is, loont het dus om dit inkuilmiddel toe te passen.”

“Inkuilmiddelen betalen zich altijd terug”

“Waar het gebruik van inkuilmiddelen met het bestrijden van broei en schimmelvorming lange tijd voornamelijk probleemgericht was, zien veehouders ook steeds meer de toegevoegde waarde hiervan voor de kwaliteit van hun ruwvoer. Zowel voor het sneller kunnen voeren van het ruwvoer uit de huidige oogst, als voor het behouden van de voederwaarde”, concludeert Geerets. “Goed inkuilmanagement is en blijft hierbij erg belangrijk. Zorg voor een zo goed mogelijke verdichting, pas een gronddek toe, probeer een ruime voersnelheid (van bij voorkeur > 1,5 meter per week) aan te houden en werk met een glad snijvlak.”

Beheer
WP Admin