MVO Nederland wil de omschakeling naar natuurlijke landbouw voor de boer vereenvoudigen. – Foto: Peter Roek AlgemeenOpinie

‘Maak onze landbouwexport natuurlijk en Nederland mooier’

Onze landbouwexport neemt toe, maar dat gaat ten koste van onze natuur. Traditionele landbouw werkt de natuur tegen, terwijl natuurlijke landbouw met de natuur meewerkt. Veel boeren stappen echter niet over op natuurlijke landbouw, omdat het te moeilijk is, wet- en regelgeving het moeilijk maken, of vanwege financiële onzekerheid. De overheid heeft een belangrijke rol in de transitie naar natuurlijk boeren.

Onze landbouwexport neemt toe, melden CBS en Wageningen University & Research. Steeds meer zuivel, eieren, bloemen en rundvlees gaan de grens over. Goed nieuws, zou een traditioneel econoom zeggen. Maar tegelijkertijd voelt het in deze tijd heel wrang. Je zou bijvoorbeeld maar boer zijn in Nederland en geen enkel perspectief hebben op een toekomst. Of wat nou als je natuurbeheerder of -liefhebber bent – en dat zijn we tenslotte allemaal – en je ziet dat onze natuur zienderogen achteruit gaat. Voor beide groepen gaat de situatie niet veel veranderen zolang de producten die we exporteren niet van natuurlijke landbouw komen. Ik leg graag uit hoe dat zit.

Op dit moment gaat verreweg de meeste economische winst van export ten koste van onze natuur. De kern van het probleem: in Nederland hebben we ooit bedacht dat landbouw en natuur strikt gescheiden moeten zijn. We noemen dat intensieve landbouw: zo veel mogelijk van een akker halen en zoveel mogelijk uit een koe. Iedereen wilde dit: overheid, wetenschap, banken, bedrijven en veel boeren. Met alle goede intenties. We dachten: zo krijgen we én veel voedsel én we houden ruimte voor de natuur.

Lees ook: CBS: Landbouwexport goed voor € 44 miljard

Natuurlijke landbouw heeft de toekomst

Of we ze hadden kunnen voorzien of niet; de gevolgen van dit systeem zien we elke dag. Stikstof, waterkwaliteit, biodiversiteit: ze houden boeren, bouwers en bijen in de greep. Terwijl zij allemaal op zoek zijn naar bestaanszekerheid. Naar een toekomst. Natuurlijke landbouw kan ze die toekomst geven. Natuurlijke landbouw werkt met de natuur mee, gebruikt geen bestrijdingsmiddelen en laat de bodem en beestjes het werk doen. En nog mooier: met natuurlijke landbouw zouden alle exportinkomsten ten bate van de natuur komen.

En dat natuurlijke landbouw kan, dat bewijst een kleine groep gemotiveerde boeren elke dag. Daar zie je weides met kruiden en bloemetjes in plaats van enkel gras. Daar vindt begrazing plaats door runderen en niet door machines. Daar blijven kalfjes de eerste maanden gewoon bij de moeder. En daar gebruikt de boer geen kunstmest, noch gif. En nu zijn er steeds meer boeren die die omschakeling ook willen maken. Die bijvoorbeeld kiezen voor het verbouwen van soja of noten in Nederland op een natuurlijke manier. Er zijn ook boeren die dat wel willen, maar die dat niet doen omdat dat te moeilijk is. Door wet- en regelgeving. Door financiële onzekerheid. Of door het ontbreken van kennis bijvoorbeeld.

MVO Nederland wil omschakeling vereenvoudigen

Die boeren die laten zien dat het kan, kunnen dat echter niet alleen. MVO Nederland brengt in het collectief ‘Boeren. Natuurlijk!’ de hele voedselketen bij elkaar. Ons doel: de omschakeling naar natuurlijke landbouw voor de boer vereenvoudigen. Van boeren, financiers, inkopers, verzekeraars, supermarkten tot bodembiologen; we werken samen aan het oplossen van de puzzel die natuurlijke landbouw de standaard moet maken. Zo maken we steeds vaker tot op individueel niveau de businesscase voor natuurlijk boeren rond. Durven meer boeren over te stappen. En maken we samen Nederland gezonder én het landschap mooier.

Om natuurlijk boeren de meest aantrekkelijke keus te maken, speelt de overheid een belangrijke rol. Onze oproep aan hen: spendeer de miljarden voor de transitie aan natuurlijke landbouw, vereenvoudig de regelgeving en wees ambitieus. Want zolang onze landbouw de natuur tegenwerkt, staan de bestaanszekerheid van boeren én natuur in Nederland op losse schroeven. En dat gaat uiteindelijk ook onze export niet helpen.

Reacties

  1. Weer eens een eenzijdig verhaal, dat misschien op waarheid berust. Ik kan helaas niet anders concluderen, daat de voedselproductie volgens deze mensen de natuur in de weg zit. Als dat al; zo is dan zijn er teveel monden die gevuld moeten worden. Als de landbouw hebben omgebogen naar hun eisen, blijkt de natuur nog te lijden onder vervuiling. Is de industrie aan de beurt en als die opgestapt is en de zware milieu eisen nog niet gehaald zijn, komt het verkeer aan de orde. Stel zo lang mogelijk de beperking van de te dichte bevolking uit, zij moeten tenslotte de milieu eisen via democratische weg ondersteunen. Helaas er komen nog steeds mensen ons land binnen die voedsel zoeken en dan nog durven te beweren dat er voedsel in overvloed is op deze wereld .

  2. Sorry hoor, wat een slecht verhaal. Natuurlijk boeren. Slechte natuur. allemaal gemanipuleer, om ons te doen geloven , wat links graag wil.

  3. MVO wil boeren helpen omschakelen en daar heb ik geen hekel aan. Hoe minder productie hoe beter. Maar doet mvo dit gratis en is mvo op zoek naar klantjes? Moet de boer mvo betalen of wil mvo snoepen uit de landbouwruif?

  4. Laat je niet gek maken door gezwets dat het slecht gaat met de Nederlandse natuur. Nederland is de afgelopen 35 jaar zo dicht gegroeid met bomen en struiken dat ik verdwaal in de buurt waar ik ben opgegroeid.

  5. Slecht verhaal. We verdienen met z’n allen 44 miljard aan landbouwexport, dat is € 10.000,- per gezin van vader, moeder met 2 kinderen. De natuurlijke landbouw, zoals omschreven hierboven, is slechts voor enkelen weggelegd. Het gros van de consumenten vraagt om goed en goedkoop voedsel, hiermee zijn we in Nederland gelukkig succesvol. Het extensiveren van onze landbouw leid tot het uitroken van onze boeren, het vernielen van ons mooie landschap/natuur en tenslotte het einde van onze welvaart.

Beheer
WP Admin